Maths, Science and Social Sciences News

27
Tach
Meddyg teulu blaenllaw yn dod adref i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o feddygon

Meddyg teulu blaenllaw yn dod adref i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o feddygon

Daeth meddyg teulu mwyaf blaenllaw Prydain, Yr Athro Helen Stokes-Lampard, yn ôl adref i Abertawe yn ddiweddar ar gyfer taith frysiog ddau ddiwrnod. Yn ystod y daith, ymwelodd hi â’i hen ysgol a choleg lle cymerodd ei chamau cyntaf tuag at lwyddiant.

14
Medi
William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Tata Steel i gydnabod y gwaith a wnaeth yn ystod lleoliad haf.

Roedd William Hughes, sy’n astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gampws Gorseinon, wedi derbyn siec a gwobr am y Prosiect Gwerth Ychwanegol Gorau.

14
Maw
Apprenticeships lead to careers in science

Prentisiaethau yn arwain at yrfaoedd mewn gwyddoniaeth

Ar hyn o bryd mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cefnogi pedwar prentis benywaidd wrth iddynt gymryd eu camau cyntaf tuag at yrfa mewn gwyddoniaeth.

Mae Hazel Hinder, Sally Hughes a Courteney Peart (Tata Steel) a Meghan Maddox (Vale Europe) yn astudio BTEC Diploma Gwyddoniaeth Gymhwysol ac NVQ Technegydd Labordy ar gampws Tycoch.

14
Hyd
Economics essay shortlist for Emily

Traethawd economeg Emily ar y rhestr fer

Mae myfyrwraig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghystadleuaeth draethawd agoriadol Cymdeithas Plwraliaeth Economaidd Caergrawnt (CSEP), sydd yn agored i fyfyrwyr Safon UG ar draws y DU.

22
Hyd

Golygydd Lancet yn ymweld â myfyrwyr Gorseinon

Roedd myfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes meddygaeth/seiciatreg wedi cael cyfle yn ddiweddar i gwrdd ag un o ffigyrau blaenllaw y maes pan ymwelodd golygydd cyntaf The Lancet Psychiatry â Choleg Gŵyr Abertawe.

Roedd Niall Boyce wedi cwrdd â myfyrwyr ar gampws Gorseinon i siarad am feysydd sy’n datblygu yng ngwaith ymchwil iechyd meddwl.

08
Hyd

Coleg yn ennill statws 'Aelod Cyswllt' gan y Gymdeithas Frenhinol

Yn ddiweddar mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Mae Cynllun Ysgolion a Cholegau Cyswllt y Gymdeithas Frenhinol yn rhwydwaith o athrawon brwdfrydig sy'n rhannu eu profiad er mwyn helpu i hyrwyddo rhagoriaeth ym maes addysgu gwyddoniaeth a mathemateg.

05
Meh

Myfyrwyr gwyddoniaeth yn ennill Gwobr Aur CREST

Mae dau grŵp o fyfyrwyr Gwyddoniaeth Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill y wobr lefel uchaf - Gwobr Aur CREST - gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain am eu gwaith gyda chwmnïau lleol.

23
Ebr

Myfyriwr yn ennill gwobr profiad gwaith mewn ysbyty anifeiliaid anwes

Mae’r myfyriwr Safon Uwch Elan Daniels ar fin treulio wythnos yn Ysbyty Anifeiliaid Anwes Abertawe ar ôl ennill cystadleuaeth profiad gwaith genedlaethol.

23
Ebr

Ail wobr i fyfyrwyr Gwyddoniaeth dawnus

Mae grŵp dawnus o fyfyrwyr Gwyddoniaeth wedi cipio’r ail wobr am eu gwaith ar brosiect arloesol EESW (STEM Cymru).

03
Maw

Deintydd fforensig byd-enwog yn ymweld â champws Gorseinon

Mae ei yrfa wedi mynd ag ef i bedwar ban byd, gan weithio ar achosion mor amrywiol a chymhleth â tswnami 2004 ac ymchwiliad llofruddiaethau Fred West.

Fodd bynnag, roedd y deintydd fforensig yr Athro David Whittaker OBE wedi canfod amser yn ei amserlen brysur yr wythnos hon i gwrdd â myfyrwyr Safon Uwch / BTEC STEM a myfyrwyr sesiynau tiwtorial meddygol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed