Maths, Science and Social Sciences News

05
Chwef

Myfyrwyr yn mentro i faes gofal iechyd diolch i brosiect e-fentora

Disgwylir y bydd grŵp o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn elwa ar brosiect e-fentora arloesol, a sefydlwyd gan Gronfa Mullany, yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes gofal iechyd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed