Motor Vehicle News

09
Rhag

Coleg Gŵyr Abertawe a'r Drindod Dewi Sant yn cydweithio i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent peirianneg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe (GCS) yn cydweithio gyda Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) i ysbrydoli ac annog y genhedlaeth nesaf o Beirianwyr Chwaraeon Moduro.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

14
Tach
Dilyniant o AB i AU – mae’r myfyriwr PhD o’r Drindod Dewi Sant, Ashley Pullen, ar lwybr i lwyddiant

Dilyniant o AB i AU – mae’r myfyriwr PhD o’r Drindod Dewi Sant, Ashley Pullen, ar lwybr i lwyddiant

Chymwysterau mewn maes arbenigol – Profi Anninistriol (NDT). Mae’r Drindod Dewi Sant wedi dod yn ganolfan fyd-eang ar gyfer addysgu, ymchwil a datblygu academaidd ym maes Profi Anninistriol (NDT).
05
Chwef

Coleg yn croesawu cymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wrthi’n paratoi i groesawu cymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer Technoleg Moduron.

Roedd wyth myfyriwr o bob rhan o Dde Cymru wedi ymgasglu ar gampws Gorseinon ar 31 Ionawr, lle bu’n rhaid iddynt gwblhau pedair tasg ymarferol 30 munud o dan lygad barcud panel o feirniaid o fyd addysg a byd diwydiant.

Subscribe to Gower College Swansea Feed