Music, Media and Performance News

06
Gorff

Llwyddiant Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i Byddia a Jae

Mae’r ddau fyfyriwr dawnus o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael eu derbyn i astudio BA (ANRH) Theatr Gerdd mewn coleg arbenigol yng Nghymru.

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Conservatoire Cenedlaethol Cymru ac mae’n denu myfyrwyr dawnus dros ben i astudio yno o bob cwr o’r byd.

20
Mai
Cydnabod athro cerddoriaeth ysbrydoledig

Cydnabod athro cerddoriaeth ysbrydoledig

Mae darlithydd Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Athro y Flwyddyn Pearson.

Mae gan Jonathan Rogers, Arweinydd Cwricwlwm Cerddoriaeth Safon Uwch ar Gampws Gorseinon, gyfle gwirioneddol o ennill teitl Darlithydd AB y Flwyddyn.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

30
Medi
Myfyrwyr theatr ar eu ffordd i ysgol ddrama flaenllaw

Myfyrwyr theatr ar eu ffordd i ysgol ddrama flaenllaw

Mae pedwar myfyriwr y Celfyddydau Cynhyrchu Theatr sydd wedi graddio’n ddiweddar o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd Bryste i gymryd eu lleoedd yn Ysgol Theatr nodedig yr Old Vic.

Bydd Abbi Davies, Susannah Pearce, Matthew Newcombe a Lewis Bamford yn dechrau eu cyrsiau’r Celfyddydau Cynhyrchu (Llwyfan a Sgrin) a Gwisgoedd ar gyfer Theatr, Teledu a Ffilm y mis hwn.

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

08
Ebr

Myfyrwyr Cwmni Actio yn derbyn cynigion gan ysgolion drama uchel eu bria school offers for Acting Company students

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs y Cwmni Actio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cynigion i rai o ysgolion drama arbenigol gorau’r DU.

Yn eu plith mae Annalise Williamson ac Ethan Thomas. Mae’n ymddangos eu bod yn barod ar gyfer y dasg ddymunol o ddewis pa ysgol nodedig i symud ymlaen iddi.

27
Chwef

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

13
Rhag
Perfformiad Nadoligaidd yn cloi blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr

Perfformiad Nadoligaidd yn cloi blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio a’r Celfyddydau Cynhyrchu yn y Theatr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi gorffen blwyddyn lwyddiannus arall gyda pherfformiad Nadoligaidd o Beauty and the Beast Disney.

20
Maw
Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr Safon Uwch Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael cynigion cwrs gan rai o’r prifysgolion a’r conservatoires gorau yn y DU.

15
Tach
Y Coleg yn croesawu 'Mary Poppins'

Y Coleg yn croesawu 'Mary Poppins'

Croesawyd un o sêr y West End, Caroline Sheen i Adran Celfyddydau Perfformio Coleg Gŵyr Abertawe er mwyn rhoi gwers Theatr Gerdd ysbrydoledig. Roedd y wers yn un amserol gan ystyried y byddwn yn dangos cynhyrchiad cerddorol o Mary Poppins Jr y Nadolig yma.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed