Sport and Fitness News

28
Meh
Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu blwyddyn chwaraeon lwyddiannus arall gyda seremoni wobrwyo arbennig ar Gampws Tycoch.

23
Mai
Tîm pêl-droed y Coleg yn cadw’r Cwpan

Tîm pêl-droed y Coleg yn cadw’r Cwpan

Mae carfan Pêl-droed Premier Coleg Gŵyr Abertawe wedi cadw Cwpan Colegau Cymru, ar ôl curo Coleg Caerdydd a’r Fro 3-1 yn y rownd derfynol.

Dros y pedwar tymor diwethaf, mae llwyddiant y tîm wedi arwain at ennill Cwpan Colegau Cymru a Chwpan Ysgolion Cymru, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Cwpan Prydain a Chwpan Cymru.

22
Mai
Medalau arian i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

Medalau arian i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr wedi perfformio’n eithriadol o dda ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol AoC yn ddiweddar yn Nottingham.

Yng nghystadleuaeth Tennis Bwrdd y Dynion, enillodd aelodau’r tîm Jarrett Zhang, Jacob Young a Matthew Jones y gyntaf o dair medal arian.

17
Mai
Tîm athletau’r Coleg yn torri recordiau

Tîm athletau’r Coleg yn torri recordiau

Yn ddiweddar, roedd aelodau o dîm athletau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan ym mhencampwriaethau Athletau Afan Nedd Tawe ym Mhrifysgol Abertawe, lle roeddent yn cystadlu yn erbyn cymheiriaid o Goleg Castell-nedd Port Talbot a chweched dosbarthiadau yn ardal Abertawe/Castell-nedd.

16
Mai
Disgyblion yn mwynhau gŵyl chwaraeon heulog

Disgyblion yn mwynhau gŵyl chwaraeon heulog

Mae dros 500 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ar draws Abertawe wedi cymryd rhan yn nigwyddiad blynyddol Gŵyl Amlsgiliau a Champau’r Ddraig Coleg Gŵyr Abertawe yng Nghyfadeilad Chwaraeon Elba.

Mewn heulwen braf, rhoddwyd cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau fel hoci, rownderi, pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi a golff.

11
Ebr
Saadia yn cyrraedd y rhestr fer chwaraeon

Saadia yn cyrraedd y rhestr fer chwaraeon

Mae un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe Saadia Abubaker wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Chwaraeon AoC 2019.

Nid yn unig mae Saadia yn astudio pedair Safon Uwch ar Gampws Gorseinon, mae hi hefyd – ar ei liwt ei hun – yn gweithio’n ddygn i gael gwared ar rwystrau diwylliannol mewn chwaraeon ac i annog mwy o bobl o leiafrifoedd ethnig i gymryd rhan.

18
Chwef
 Cyn-fyfyriwr yn ennill cap cyntaf i Gymru yng Nghystadleuaeth y Chwe GwladMae cyn myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ei chap rygbi cyntaf dros Gymru yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad, yn erbyn Ffrainc.  Cafodd Alex Collender, o Gaerfyrddin, ei synnu wrth iddi ennill ei chap cyntaf yn gynnar yng ngêm agoriadol y gystadleuaeth, ar Chwefror 2, ym Montpellier.  16 oed oedd Alex (dwy flynedd yn ôl), pan ddechreuodd chwarae rygbi i dîm Llanelli Wanderers, yn dilyn anogaeth gan ffrindiau. Ar hyn o bryd mae

Cyn-fyfyriwr yn ennill cap cyntaf i Gymru yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ei chap rygbi cyntaf dros Gymru yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad, yn erbyn Ffrainc.

Cafodd Alex Collender, o Gaerfyrddin, ei synnu wrth iddi ennill ei chap cyntaf yn gynnar yng ngêm agoriadol y gystadleuaeth, ar Chwefror 2, ym Montpellier.

13
Chwef
Cynfyfyriwr yn arwyddo i Ddinas Caerdydd

Cynfyfyriwr yn arwyddo i Ddinas Caerdydd

Mae cynddisgybl o Ysgol Tre-gŵyr a chynfyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi arwyddo i dîm Dinas Caerdydd.

Astudioodd Danny Williams gwrs Lefel 3 Hyfforddi a Pherfformio Pêl Droed (Diploma mewn chwaraeon) yn y Coleg ac roedd yn aelod dawnus o’r Academi Bêl-droed. Mae wedi arwyddo cytundeb proffesiynol am 2.5 o flynyddoedd gyda’r clwb yn Uwch Gynghrair Lloegr.

11
Ion
Duathlon Y Mwmbwls mewn partneriaeth â Choleg Gŵyr Abertawe

Duathlon Y Mwmbwls mewn partneriaeth â Choleg Gŵyr Abertawe

Mae Activity Events Wales, sef cwmni digwyddiadau aml-chwaraeon blaenllaw yng Nghymru, wedi arwyddo partneriaeth newydd â Choleg Gŵyr Abertawe.

03
Hyd
Coleg Gŵyr Abertawe yn Noddi  Digwyddiad Pro Cymru

Coleg Gŵyr Abertawe yn Noddi Digwyddiad Pro Cymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gael ei enwi fel noddwr allweddol digwyddiad Pro Cymru, Taith Syrffio Pro UKPSA.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Gyfres Nerf Clash of the Groms 2018, sy'n ceisio annog datblygiad syrffwyr iau Cymru.

Cynhelir Pro Cymru ddydd Sadwrn 13 a dydd Sul 14 Hydref yn Rest Bay, Porthcawl, ac mae’n bwriadu denu’r syrffwyr gorau o bob cwr o’r DU.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Sport and Fitness Feed