Newyddion a Digwyddiadau

15
Maw
Students enjoy sport conference

Myfyrwyr yn mwynhau cynhadledd chwaraeon

Bu criw o fyfyrwyr L3 Chwaraeon o gampws Gorseinon yn ymweld â chynhadledd ‘Dwyieithrwydd mewn Chwaraeon’ yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wythnos diwethaf.

15
Maw
Celebrating 'Welsh Week'

Wythnos Gymraeg

Cafwyd wythnos llawn digwyddiadau i ddathlu Cymreictod yn y Coleg o gwmpas dydd ein nawdd sant - sef Dydd Gŵyl Dewi.

Addurnwyd y stafell gyffredin ar bob campws gyda chennin Pedr ymhobman, balŵns melyn a gwyrdd, a bu baneri fflag Cymru, cennin Pedr a’r genhinen hefyd yn addurno’r lle o byst i byst.  Wrth gwrs fe oedd digonedd o bice ar y maen am ddim i’n myfyrwyr hefyd!

14
Maw
Apprenticeships lead to careers in science

Prentisiaethau yn arwain at yrfaoedd mewn gwyddoniaeth

Ar hyn o bryd mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cefnogi pedwar prentis benywaidd wrth iddynt gymryd eu camau cyntaf tuag at yrfa mewn gwyddoniaeth.

Mae Hazel Hinder, Sally Hughes a Courteney Peart (Tata Steel) a Meghan Maddox (Vale Europe) yn astudio BTEC Diploma Gwyddoniaeth Gymhwysol ac NVQ Technegydd Labordy ar gampws Tycoch.

14
Chwef
Welsh Language Music Day

Dydd Miwsig Cymru

Mi oedd campws Gorseinon Coleg Gwyr Abertawe dan ei sang wythnos diwethaf wrth i ni ddathlu Dydd Miwsig Cymru – diwrnod cenedlaethol wedi’i sefydlu er mwyn dathlu cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg cyfoes.  

30
Ion
College celebrates Santes Dwynwen

Coleg yn dathlu Santes Dwynwen

Bu Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu Dydd Santes Dwynwen mewn steil eleni.  Addurnwyd stafell gyffredin Gorseinon llawn balŵns calonnau coch.  Roedd pamffledi stori Dwynwen ymhobman, a digonedd o felysion, ‘Roses’ a chalonnau bach yn cael eu rhoi i’r myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth o’r diwrnod hwn.

24
Ion
Success for college swimmers

Llwyddiant i nofwyr o’r coleg

Bu pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe, sy’n astudio Lefel-A ar gampws Gorseinon, yn cymryd rhan yn Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd yn ddiweddar. 

07
Rhag
Festive penguins get a makeover

Gweddnewidiad i bengwiniaid Gwledd y Gaeaf

Roedd tîm Gwasanaethau Diwylliannol Dinas a Sir Abertawe ar gampws Llwyn y Bryn wedi cysylltu â staff a myfyrwyr ar gampws Llwyn y Bryn yn ddiweddar gyda chais arbennig iawn – sef ailaddurno ac ailbeintio Pengwiniaid Gwledd y Gaeaf ar y Glannau ar gyfer llawr sglefrio’r plant. 

07
Rhag
Congratulations to our 2016 HE graduates

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr AU 2016

Yn ddiweddar aeth dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe i ddigwyddiad graddio arbennig yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Roedd y myfyrwyr yn dathlu llwyddiant mewn pynciau mor amrywiol â chyfrifeg, peirianneg, arweinyddiaeth a rheolaeth, therapïau tylino chwaraeon, rheolaeth gwallt a harddwch, gofal plant, a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

06
Rhag
Ice cream + pizza = profit

Hufen iâ + pitsa = elw

Mae disgyblion Blwyddyn 10 o Ysgol Gyfun Gellifedw sy’n dilyn Rhaglen Sbardun y coleg wedi gweithio mewn partneriaeth â Dominos i redeg digwyddiad llwyddiannus ar gampws Gorseinon – gan werthu hufen iâ Joe’s fel rhan o’u cymhwyster Menter.

06
Rhag
Students encouraged to bring ideas to life

Annog myfyrwyr i ddod â’u syniadau’n fyw

Mae’r Model Rôl 'Syniadau Mawr' Benedict Room wedi cyflwyno gweithdy busnes llwyddiannus i fyfyrwyr Astudiaethau Galwedigaethol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed