Newyddion a Digwyddiadau

05
Mai

Digwyddiad gwallt a harddwch yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal noson i ddathlu ac ysbrydoli talent Cymru ar draws y sector trin gwallt a harddwch.

05
Mai

Newyddiadurwr y Times yn hyfforddi myfyrwyr i ysgrifennu am chwaraeon

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael cyfle i weld ochr wahanol i fyd chwaraeon yr wythnos hon pan ddaeth newyddiadurwr y Times Rick Broadbent i ymweld â nhw.

23
Ebr

Myfyriwr yn ennill gwobr profiad gwaith mewn ysbyty anifeiliaid anwes

Mae’r myfyriwr Safon Uwch Elan Daniels ar fin treulio wythnos yn Ysbyty Anifeiliaid Anwes Abertawe ar ôl ennill cystadleuaeth profiad gwaith genedlaethol.

23
Ebr

Ail wobr i fyfyrwyr Gwyddoniaeth dawnus

Mae grŵp dawnus o fyfyrwyr Gwyddoniaeth wedi cipio’r ail wobr am eu gwaith ar brosiect arloesol EESW (STEM Cymru).

17
Ebr

Myfyrwyr Theatr Dechnegol yn mynd i RADA

Mae dau fyfyriwr Theatr Dechnegol o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael eu derbyn gan Academi Frenhinol y Celfyddydau Dramatig.

Bydd Lauren Jones a Johnny Edwards, sydd ar hyn o bryd yn dilyn cwrs Lefel 3 y Celfyddydau Cynhyrchu ar gampws Gorseinon, yn dechrau eu cyrsiau Theatr Dechnegol a Rheolaeth Llwyfan yn Llundain ym mis Medi.

16
Ebr

Llwyddiant ysgoloriaeth i Simon

Mae un o gyn-fyfyrwyr Mynediad Coleg Gŵyr Abertawe, Simon Hussellbee, wedi llwyddo yn erbyn cystadleuaeth gryf i sicrhau ysgoloriaeth gan y sefydliad o fri Gray’s Inn Llundain, gan gynnig modd iddo gwblhau ei Gwrs Hyfforddi Proffesiynol y Bar.

14
Ebr

Myfyriwr peirianneg yn ennill gwobr gweithgynhyrchu

Mae myfyriwr Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe, Amadou Khan, wedi ennill gwobr yn ddiweddar yn nigwyddiad mawreddog Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol EEF yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cipiodd Amadou y wobr Efydd yn y categori Llwybr at Brentisiaeth – Myfyriwr y Flwyddyn.

02
Ebr

Cynnal Cymru – Y Gymru a Garem

Yn rhan o’n Mis Cŵl Cymru daeth Cynnal Cymru a’r prosiect a noddir gan Lywodraeth Cymru ‘Y Gymru a Garem’ i Goleg Gŵyr Abertawe.

Prosiect yw e i gael pobl ifanc i leisio eu barn am y Gymru a Garem nhw, ac yna bydd y wybodaeth honno yn cael ei bwydo mewn i’r Bil Llesiant Cymunedau’r Dyfodol.

30
Maw

Gweithdai Canu - Mark Llewelyn Evans

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Ddewi a Mis Cŵl Cymru yn y coleg gwahoddwyd y baritôn Mark Llewelyn Evans i’r coleg i gynnal gweithdai canu i’r myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Lefel 3 Celfyddydau Perfformio. Dyma fyfyrwyr sydd a’u bryd ar fynd i brifysgol i astudio canu ac actio.

27
Maw

Agoriad swyddogol y Ganolfan Ynni

Mae Hyfforddiant GCS, braich hyfforddi busnes Coleg Gŵyr Abertawe, wedi agor Canolfan Ynni newydd sbon yn Hill House, safle newydd y coleg.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed