Newyddion a Digwyddiadau

06
Maw

Myfyrwyr yn Cyrraedd Rownd Derfynol Her Menter Fyd-eang

Bydd myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Gaerdydd yr wythnos nesaf i gystadlu yn erbyn yr holl golegau eraill yng Nghymru ar gyfer Her Menter Fyd-eang 2015.

Myfyrwyr galwedigaethol y Cyfryngau Creadigol Kieran Palfrey, Talisha Weston, Oliver Draper a’r myfyrwyr Safon Uwch Brad David, Rhys Cozens, Shazia Ali a Josh David-Reed oedd y tîm buddugol o gampws Gorseinon.

06
Maw

I ffwrdd â ni i LA!

Pan fydd tymor yr haf yn dod i ben ym mis Gorffennaf, bydd y myfyriwr Matthew Allen o Goleg Gŵyr Abertawe yn hel ei bac i fynd i Los Angeles.

Mae Matthew, myfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol, ar fin cymryd rhan yng Ngemau Olympaidd Arbennig y Byd. Mae wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm Prydain Fawr mewn nofio.

05
Maw

Cyfleoedd gyrfaol ym myd ffilm a’r cyfryngau

Mae myfyrwyr y Cyfryngau Creadigol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi treulio diwrnod gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant i ddarganfod sut brofiad ydyw i weithio ym myd ffilm ac effeithiau gweledol.

Roedd y myfyrwyr wedi mynd i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer Diwrnod Gyrfaoedd Ffilm a’r Cyfryngau arbennig.

03
Maw

Coleg yn croesawu cymal rhanbarthol Trin Gwallt Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar cynhaliwyd rownd derfynol ranbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Torri a Lliwio Uwch (trin gwallt) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Roedd cynllunwyr gwallt ar draws De Cymru wedi ymgynnull yng Nghanolfan Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway i ddangos eu doniau gan ddefnyddio’r siswrn a’r chwistrell.

03
Maw

Deintydd fforensig byd-enwog yn ymweld â champws Gorseinon

Mae ei yrfa wedi mynd ag ef i bedwar ban byd, gan weithio ar achosion mor amrywiol a chymhleth â tswnami 2004 ac ymchwiliad llofruddiaethau Fred West.

Fodd bynnag, roedd y deintydd fforensig yr Athro David Whittaker OBE wedi canfod amser yn ei amserlen brysur yr wythnos hon i gwrdd â myfyrwyr Safon Uwch / BTEC STEM a myfyrwyr sesiynau tiwtorial meddygol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

26
Chwef

Coleg yn Penodi Artistiaid Preswyl

Dros y tri mis nesaf, bydd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr â thri artist preswyl newydd eu penodi.

Mewn partneriaeth ag Oriel Mission, bydd y coleg yn croesawu’r artistiaid i gampws Llwyn y Bryn yn gynnar ym mis Mawrth.

26
Chwef

Sgwennwyr Cymreig yn ysbrydoli myfyrwyr

Bu myfyrwyr Lefel A Saesneg Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd rhan a chael eu hysbrydoli mewn gweithdy arbennig gyda sgwennwyr Cymreig.

Cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghanolfan Dylan Thomas, fel rhan o ymgyrch Mis Cŵl Cymru'r coleg ar gyfer annog myfyrwyr i ddefnyddio Cymru a diwylliant Cymreig fel ysbrydoliaeth i’w sgwennu creadigol.

24
Chwef

Llwyddiant myfyriwr Arlwyo gyda’r Urdd

Daeth myfyriwr Coginio Proffesiynol o Goleg Gŵyr Abertawe i’r brig yng nghystadleuaeth CogUrdd yr wythnos hon a gynhaliwyd yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe.

Enillodd Jacqueline sy’n fyfyriwr Lefel 3 ar gampws Tycoch y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 19-25 oed a bydd yn awr yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai.

24
Chwef

Taw piau hi – codi arian ar gyfer achos da

Mae grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi addo aros yn dawel gan obeithio codi arian ar gyfer elusen leol.

Mae’r myfyrwyr yn ymateb i apêl ddiweddar am arian gan Gynllun Ceffylau a Merlod Cymunedol – neu CHAPS – sy’n darparu therapi adsefydlu drwy ddefnyddio ceffylau yn ardal Abertawe.

16
Chwef

Miloedd yn elwa o lwyddiant rhaglen ddysgu

Mae dysgwyr sy'n oedolion yn troi eu llwyddiannau astudio yn gyfleoedd sy'n gwneud gwahaniaeth i'w bywydau teuluol - diolch i'r gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed