Newyddion a Digwyddiadau

12
Maw

Myfyrwyr menter yn ennill Gwobr Ian Bennett

Mae tîm o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Ian Bennett yn Rownd Derfynol yr Her Menter Fyd-eang yng Nghaerdydd.

Roedd myfyrwyr galwedigaethol y Cyfryngau Creadigol Kieran Palfrey, Talisha Weston ac Oliver Draper a’r myfyrwyr Safon Uwch Brad David, Rhys Cozens, Shazia Ali a Josh David-Reed wedi cynrychioli’r coleg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

12
Maw

Llwyddiant Eisteddfod Yr Urdd

Llongyfarchiadau i Katherine Ress a Emily Olsen ar ddod yn gyntaf yn Eisteddfod Cylch Uwchradd Llwchwr nos Wener 6ed Fawrth yn Ysgol Gyfun Gŵyr. Roedd Emily yn cystadlu yn yr unawd piano dan 19oed, a Katherine yn yr unawd i ferched dan 19.

09
Maw

Yr Academi Rygbi yn ennill Tlws Cynghrair Colegau Elit Undeb Rygbi Cymru

Mae Academi Rygbi Coleg Gŵyr Abertawe wedi cipio Tlws Cynghrair Colegau Elit Undeb Rygbi Cymru ar ôl ennill pob un ond tair gêm eleni.

“Mae ennill y tlws yn llwyddiant mawr i'r tîm ac yn un o'r targedau roedden ni wedi'u gosod i'n hunain ar ddechrau'r tymor," dywedodd y darlithydd Dan Cluroe.

09
Maw

Llwyddiant dilyniant i fyfyrwyr sy'n Paratoi ar gyfer y Lluoedd Arfog

Mae tri myfyriwr sydd ar fin graddio o gwrs Paratoi ar gyfer y Lluoedd Arfog Coleg Gŵyr Abertawe ar eu ffordd i borfeydd newydd ar ôl llwyddo yn eu cais i ymuno â'r Llynges Frenhinol.

Mae Hamish Fleming, Matthew Milner a John Sanderson i gyd yn cytuno fod y cwrs 18 wythnos ar gampws Tycoch wedi eu helpu i baratoi yn feddyliol ac yn gorfforol ar gyfer yr heriau sy'n eu hwynebu.

06
Maw

Myfyrwyr yn Cyrraedd Rownd Derfynol Her Menter Fyd-eang

Bydd myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Gaerdydd yr wythnos nesaf i gystadlu yn erbyn yr holl golegau eraill yng Nghymru ar gyfer Her Menter Fyd-eang 2015.

Myfyrwyr galwedigaethol y Cyfryngau Creadigol Kieran Palfrey, Talisha Weston, Oliver Draper a’r myfyrwyr Safon Uwch Brad David, Rhys Cozens, Shazia Ali a Josh David-Reed oedd y tîm buddugol o gampws Gorseinon.

06
Maw

I ffwrdd â ni i LA!

Pan fydd tymor yr haf yn dod i ben ym mis Gorffennaf, bydd y myfyriwr Matthew Allen o Goleg Gŵyr Abertawe yn hel ei bac i fynd i Los Angeles.

Mae Matthew, myfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol, ar fin cymryd rhan yng Ngemau Olympaidd Arbennig y Byd. Mae wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm Prydain Fawr mewn nofio.

05
Maw

Cyfleoedd gyrfaol ym myd ffilm a’r cyfryngau

Mae myfyrwyr y Cyfryngau Creadigol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi treulio diwrnod gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant i ddarganfod sut brofiad ydyw i weithio ym myd ffilm ac effeithiau gweledol.

Roedd y myfyrwyr wedi mynd i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer Diwrnod Gyrfaoedd Ffilm a’r Cyfryngau arbennig.

03
Maw

Coleg yn croesawu cymal rhanbarthol Trin Gwallt Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar cynhaliwyd rownd derfynol ranbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Torri a Lliwio Uwch (trin gwallt) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Roedd cynllunwyr gwallt ar draws De Cymru wedi ymgynnull yng Nghanolfan Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway i ddangos eu doniau gan ddefnyddio’r siswrn a’r chwistrell.

03
Maw

Deintydd fforensig byd-enwog yn ymweld â champws Gorseinon

Mae ei yrfa wedi mynd ag ef i bedwar ban byd, gan weithio ar achosion mor amrywiol a chymhleth â tswnami 2004 ac ymchwiliad llofruddiaethau Fred West.

Fodd bynnag, roedd y deintydd fforensig yr Athro David Whittaker OBE wedi canfod amser yn ei amserlen brysur yr wythnos hon i gwrdd â myfyrwyr Safon Uwch / BTEC STEM a myfyrwyr sesiynau tiwtorial meddygol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

26
Chwef

Coleg yn Penodi Artistiaid Preswyl

Dros y tri mis nesaf, bydd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr â thri artist preswyl newydd eu penodi.

Mewn partneriaeth ag Oriel Mission, bydd y coleg yn croesawu’r artistiaid i gampws Llwyn y Bryn yn gynnar ym mis Mawrth.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed