Newyddion a Digwyddiadau

26
Hyd

Carreg filltir i Ffair Amrywiaeth y coleg

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe newydd ddathlu carreg filltir liwgar iawn - degfed pen-blwydd ei Ffair Amrywiaeth.

Bob blwyddyn ers 2005, mae myfyrwyr, staff a grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd yn y coleg ar gyfer gwledd o gerddoriaeth a dawns.

22
Hyd

Her i Fyfyrwyr Menter

Mae naw myfyriwr Menter o Goleg Gŵyr Abertawe wedi gwneud cais llwyddiannus i gymryd rhan yn Her ‘Breuddwyd i Fusnes’ Llywodraeth Cymru, her ddwys dros dri diwrnod, fydd yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd.

Mae hyn yn dilyn digwyddiad clyweliadau yn ddiweddar ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant lle cafodd y myfyrwyr eu hyfforddi a’u mentora gan Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle.

22
Hyd

Golygydd Lancet yn ymweld â myfyrwyr Gorseinon

Roedd myfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes meddygaeth/seiciatreg wedi cael cyfle yn ddiweddar i gwrdd ag un o ffigyrau blaenllaw y maes pan ymwelodd golygydd cyntaf The Lancet Psychiatry â Choleg Gŵyr Abertawe.

Roedd Niall Boyce wedi cwrdd â myfyrwyr ar gampws Gorseinon i siarad am feysydd sy’n datblygu yng ngwaith ymchwil iechyd meddwl.

16
Hyd

Llongyfarchiadau i'n graddedigion AU 2015!

Aeth myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i seremoni graddio arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn y ddinas i ddathlu ennill eu cymwysterau addysg uwch a phroffesiynol.

16
Hyd

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i rannu profiadau teithio

Roedd cyn-fyfyriwr y Celfyddydau Perfformio o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dychwelyd i gampws Gorseinon yn ddiweddar i roi cipolwg ysbrydoledig ar y diwydiant teledu a ffilm a’r cyfleoedd mae’n gallu eu cynnig i grwydro’r byd.

12
Hyd

Soprano yn rhoi dosbarth meistr ar glyweliadau

Cafodd myfyrwyr Cerddoriaeth Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych yn ddiweddar i fwynhau dosbarth meistr gyda'r soprano fyd-enwog Eiddwen Harrhy.

12
Hyd

Agor byd o lyfrau i'r myfyrwyr

Estynnwyd gwahoddiad yn ddiweddar i ysgolion lleol ddod i Goleg Gŵyr Abertawe i ddathlu lansio'r rhaglen HE+ ar gyfer 2015/16.

Yn dilyn gwahoddiad gan Brifysgol Caergrawnt, ac mewn cydweithrediad â'r brifysgol honno, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn gweithredu fel "hyb" Consortiwm HE+ Abertawe, gan weithio gyda'r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn yr ardal.

08
Hyd

Coleg yn ennill statws 'Aelod Cyswllt' gan y Gymdeithas Frenhinol

Yn ddiweddar mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Mae Cynllun Ysgolion a Cholegau Cyswllt y Gymdeithas Frenhinol yn rhwydwaith o athrawon brwdfrydig sy'n rhannu eu profiad er mwyn helpu i hyrwyddo rhagoriaeth ym maes addysgu gwyddoniaeth a mathemateg.

01
Hyd

Achrediad i’r tîm Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i gael ei staff Gwasanaethau Cyfrifiadurol wedi’u hachredu gan Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS), y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.

Daw hyn ar ôl asesiad diweddar o’r holl dechnegwyr a staff technegol o fewn yr adran.

01
Hyd

Syr Terry yn cefnogi partneriaeth unigryw sy'n mynd i'r afael a'r diffyg sgiliau digidol yn yr ardal

Mae Syr Terry Matthews wedi lleisio ei gefnogaeth i bartneriaeth newydd a sefydlwyd i fynd i'r afael â'r diffyg sgiliau digidol yn Ninas-Rhanbarth Bae Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed