Newyddion a Digwyddiadau

03
Mai

Datganiad: digwyddiad yn y Coleg ar Ddydd Iau 2 Mai

Hwyr brynhawn ddoe (Dydd Iau 2 Mai) bu Coleg Gŵyr Abertawe dderbyn gwybodaeth anhysbys.

Oblegid natur y wybodaeth hon a’n blaenoriaeth ni i sicrhau ein bod yn gwneud pob beth o fewn ein gallu i ddiogeli iechyd a diogelwch ein myfyrwyr, cysylltwyd yn syth â Heddlu De Cymru i gael cyngor.

02
Mai

NODYN BWYSIG AM NOSWAITH DYDD IAU 2 MAI

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, rydym wedi cau ein Campws Tycoch y noswaith yma.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu postio mor gynted ag sy’n bosib

30
Ebr
Coleg yn cael ei ystyried am wobr Ddi-bapur

Coleg yn cael ei ystyried am wobr Ddi-bapur

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Di-bapur y Sector Cyhoeddus 2019…

29
Ebr
Gwybodaeth bwysig ar gyfer dydd Mawrth 30 Ebrill

Gwybodaeth bwysig ar gyfer dydd Mawrth 30 Ebrill

Bydd Campws Tycoch (gan gynnwys Canolfan Broadway a’r Ganolfan Chwaraeon) ar agor fel arfer ar ddydd Mawrth 30 Ebrill yn dilyn ein gollyngiad dŵr yn ddiweddar.

Ond, bydd mynediad i fwyd poeth yn gyfyngedig ar y Campws yn ystod y dydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. 

29
Ebr

Gwybodaeth bwysig ar gyfer Dydd Llun, Ebrill 29

Oherwydd gollyngiad dŵr, mae campysau Tycoch, Boradway a’r Ganolfan Chwaraeon ar gau heddiw.

A fydd y staff cystal â dod o hyd i gampws arall er mwyn gweithio, neu weithio gartref, os gwelwch yn dda.

Bydd diweddariadau ynglŷn ag yfory (Dydd Mawrth 30 Ebrill) yn cael eu rhoi yma, maes o law.
 

18
Ebr
Myfyrwyr Llwyn y Bryn yn mynd i’r colegau celf/dylunio gorau

Myfyrwyr Llwyn y Bryn yn mynd i’r colegau celf/dylunio gorau

Mae pedwar myfyriwr o Lwyn y Bryn wedi cael eu derbyn i astudio yn UAL (Prifysgol y Celfyddydau Llundain), y sefydliad ail orau yn y byd ar gyfer celf a dylunio. Y myfyrwyr yw:

18
Ebr
Dyfais tracio anifeiliaid anwes direidus yn llwyddiant i fyfyrwyr TG

Dyfais tracio anifeiliaid anwes direidus yn llwyddiant i fyfyrwyr TG

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Diploma Lefel 3 90 Credyd mewn TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cyflwyno eu prosiect diweddaraf yn Ffair y Glec Fawr yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, Sain Tathan.

Roedd y digwyddiad hwn, a drefnwyd gan EESW/Stem Cymru, wedi denu dros 80 o dimau o ysgolion a cholegau ar draws De Cymru.

17
Ebr
Ymweliad â Chaergrawnt

Ymweliad â Chaergrawnt

Roedd ein myfyrwyr Rhyngwladol yn rhan o grŵp o dros 80 o ddysgwyr a fynychodd ymweliad consortiwm HE+ Abertawe â Chaergrawnt eleni.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dosbarthiadau arbenigol ar gyfer pynciau penodol, ymweliadau â’r coleg a sesiwn rhwyfo ymlaciedig ar Afon Gaergrawnt.

11
Ebr
Saadia yn cyrraedd y rhestr fer chwaraeon

Saadia yn cyrraedd y rhestr fer chwaraeon

Mae un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe Saadia Abubaker wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Chwaraeon AoC 2019.

Nid yn unig mae Saadia yn astudio pedair Safon Uwch ar Gampws Gorseinon, mae hi hefyd – ar ei liwt ei hun – yn gweithio’n ddygn i gael gwared ar rwystrau diwylliannol mewn chwaraeon ac i annog mwy o bobl o leiafrifoedd ethnig i gymryd rhan.

09
Ebr
Myfyrwyr yn annog pobl i ailystyried ‘ffasiwn cyflym’

Myfyrwyr yn annog pobl i ailystyried ‘ffasiwn cyflym’

Mae myfyrwyr o Gampws Llwyn y Bryn Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd ffenestr siop elusen leol drosodd i helpu i godi ymwybyddiaeth o ffasiwn moesegol.

Mae’r myfyrwyr Gradd Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau, ochr yn ochr â’u darlithydd Elinor Franklin, yn gweithio mewn partneriaeth â siop y Samariaid yn Uplands i steilio ac addasu detholiad o ddillad ail-law.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed