Newyddion a Digwyddiadau

18
Maw
Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth

Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen at Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth rhwng 21 a 27 Mawrth.

Mae Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth yn fenter fyd-eang sy’n herio stereoteipiau a syniadau anghywir am wahaniaethau niwrolegol.

08
Maw
Prosiect tirlunio uchelgeisiol yn symud i gyfnod 2

Prosiect tirlunio uchelgeisiol yn symud i gyfnod 2

Mae myfyrwyr tirlunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod wrthi’n gorffen gardd goffa arbennig iawn ar Gampws Tycoch.

A diolch i gymorth ariannol parhaus yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus a Llywodraeth Cymru, mae’r dysgwyr nawr yn troi eu sylw at ail brosiect sy’n agos iawn at eu calonnau – gardd synhwyraidd gwell iechyd.

08
Maw
Coleg yn ennill Gwobr CyberFirst

Coleg yn ennill Gwobr CyberFirst

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn Gwobr Cydnabyddiaeth Colegau CyberFirst Arian gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC).

Rhoddir y wobr i gydnabod ymrwymiad y Coleg i addysg seiberddiogelwch.

28
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe – Byddwch yn rhan ohono!

Coleg Gŵyr Abertawe – Byddwch yn rhan ohono!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg arobryn sy’n darparu addysg a hyfforddiant i dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser ar draws ardal Abertawe a thu hwnt.

28
Chwef

Gwybodaeth bwysig am ein nosweithiau agored mis Mawrth 2022

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o agor ei ddrysau am gyfres o nosweithiau agored ar y campws ym mis Mawrth.

Os ydych yn ystyried dod, cofrestrwch eich diddordeb o flaen llaw ar ein tudalen we ddynodedig.

Cofiwch hefyd y byddwn ni’n gofyn i bawb sy’n dod i’n nosweithiau agored:

18
Chwef
Diweddariad covid gan y Pennaeth, Mark Jones (18 Chewfror)

Diweddariad covid gan y Pennaeth, Mark Jones (18 Chewfror)

Roedd y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener diwethaf yn glir y byddai unrhyw benderfyniad am ostyngiadau pellach o ran cyfyngiadau Covid yn cael ei drafod yn lleol o hyn ymlaen, gan ddefnyddio’r Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau Lleol.

17
Chwef

Gwybodaeth bwysig ynghylch tywydd garw 18 Chwefror

Fel y byddwch chi’n gwybod, mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd COCH yn ein hardal yfory, dydd Gwener 18 Chwefror.

Ar ôl trafod hyn gyda’n cydweithwyr yn y Cyngor, rydyn ni wedi penderfynu y byddwn ni, ar gyfer yfory, yn symud i ddysgu o bell ym mhob maes, a bydd y campysau ar gau i staff a myfyrwyr.

14
Chwef

Y diweddaraf am Covid gan y Pennaeth, Mark Jones (dydd Llun 14 Chwefror)

Yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan Brif Weinifog Cymru mewn perthynas ag addysg, ni fydd unrhyw newidiadau i’n mesurau Covid presennol yn y Coleg cyn hanner tymor.

Mae hyn yn golygu bod y mesurau diogelwch canlynol yn dal i fod ar waith:

11
Chwef

Digwyddiad yn ardal Gorseinon (10 Chwefror)

Rydym yn ymwybodol o ddigwyddiad treisgar yng Ngorsaf Fysiau Gorseinon neithiwr (nos Iau 10 Chwefror).

Ers hynny mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad Adran 60, sy’n rhoi awdurdod i swyddogion stopio a chwilio unrhyw un yn yr ardal, gan gynnwys Campws Gorseinon.

10
Chwef
Llongyfarchiadau i’n prentisiaid disglair!

Llongyfarchiadau i’n prentisiaid disglair!

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022, fe wnaeth Coleg Gŵyr Abertawe gynnal digwyddiad Gwobrau Prentisiaeth rhithwir ar ei sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, Twitter a LinkedIn.

Nod y digwyddiad rhithwir yw tynnu sylw at y prentisiaid, y cyflogwyr a’r aseswyr gorau.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed