Newyddion a Digwyddiadau

21
Maw
Athro gwrywaidd yn sefyll o flaen oedolion sy'n dysgu mewn ystafell ddosbarth

Bwrsariaeth addysgu dwyieithog ar gael i ddysgwyr Cymraeg

Fel rhan o’n nod o ddatblygu gweithlu dwyieithog a hyfforddi staff newydd i gynnig y Gymraeg i’n dysgwyr, mae’r cyfle gwych yma ar gael i chi. 
20
Maw
Cogydd 'Masterchef Professionals' Leon Lewis a disgybl ysgol yn coginio

Coleg yn croesawu ysgolion lleol ar gyfer sioe deithiol cogyddion

Roedd 120 o ddisgyblion o chwe ysgol yn Abertawe wedi mwynhau diwrnod blasu lletygarwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ddydd Mawrth 14 Mawrth. Trefnwyd yr achlysur arbennig rhad ac am ddim gan The Chefs’ Forum ac roedd yn gyfle i’r Coleg groesawu disgyblion ysgol a rhoi blas iddynt ar yr hyn sydd i’w ddisgwyl ar gwrs arlwyo.
17
Maw
Logo

Statws Ystyriol o’r Menopos i’r Coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Achrediad Ystyriol o’r Menopos. Mae hyn i gydnabod gwaith parhaus y Coleg i godi ymwybyddiaeth o symptomau’r perimenopos a’r menopos, a’r gyfres o gymorth y mae wedi’i rhoi ar waith i staff.
16
Maw
Chwech o'r ennillwyr yn dal eu portreadau

Teyrnged artistig: Gwobrau lu i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe am eu portreadau o Rhys Ifans

Mae dysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod wrthi yn braslunio, peintio a chreu celf digidol a seramig ar gyfer cystadleuaeth portreadau flynyddol 9to90, ac unwaith eto, maen nhw wedi ennill mewn sawl categori! 
15
Maw
Llun pen ac ysgwydd o fenyw / Head and shoulders shot of woman

Heledd yn cael blas ar lwyddiant

Mae’r myfyriwr Busnes Coleg Gŵyr Abertawe, Heledd Hunt, yn brysur yn jyglo ei hastudiaethau Lefel 3 a rhedeg ei chwmni ei hun.
13
Maw
Group of Llwyn y Bryn students dressed in Welsh dress

Wythnos Gymraeg

Cafwyd wythnos llawn digwyddiadau i ddathlu Cymreictod yn y Coleg o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi. Cawsom fore coffi ar bob campws, gyda chacennau hyfryd gan un o’n myfyrwyr galwedigaethol Lefel 3 Busnes, Heledd Hunt sydd a busnes ei hun ar instagram @helsbakescakes. Wrth gwrs roedd digonedd o bice ar y maen am ddim i’n myfyrwyr a staff hefyd!
13
Maw
Gower College Swansea Logo

Coleg Gŵyr Abertawe – Byddwch yn rhan ohono!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg arobryn sy’n darparu addysg a hyfforddiant i dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser ar draws ardal Abertawe a thu hwnt.
10
Maw
Myfyrwyr yn dathlu

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl i fyfyrwyr ennill cyfanswm o 30 medal yn dilyn y rownd ddiweddaraf o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. Gwahoddwyd y dysgwyr i ‘barti gwylio’ arbennig ar Gampws Tycoch ar 9 Mawrth i ddathlu wrth i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi.
10
Maw
Bevan Buckland

Cleientiaid Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn mynd o nerth i nerth yn Bevan Buckland

Ers lansio Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn 2017, mae ein perthynas â’r Cyfrifwyr Siartredig, Bevan Buckland, wedi parhau i gryfhau. Mae’r cwmni’n darparu cyfleoedd gwych i’n dysgwyr a’n prentisiaid yn barhaus, ac maent yn cyflwyno sesiynau yn rheolaidd i rannu eu cyngor arbenigol a’u gwybodaeth am y diwydiant.
08
Maw

GWYBODAETH BWYSIG: Dydd Mercher 8 Mawrth

Rydym yn cadarnhau y bydd y Coleg ar agor heddiw, dydd Mercher 8 Mawrth Bydd bysiau yn rhedeg ac rydym yn paratoi i raeanu ein campysau cyn gynted â phosibl.  Byddwch yn ofalus ar eich taith ac yn enwedig yn y meysydd parcio ac wrth gerdded o gwmpas y campysau.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed