Newyddion a Digwyddiadau

29
Ion
Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer saith categori mewn gwobrau AD o’r radd flaenaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer saith categori mewn gwobrau AD o’r radd flaenaf

Datgelwyd bod Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn saith categori yng ngwobrau Adnoddau Dynol Cymru 2019, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniadau gweithwyr proffesiynol AD ledled Cymru.

24
Ion
Medalau Aur ac Arian i fyfyrwyr Tycoch

Medalau Aur ac Arian i fyfyrwyr Tycoch

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio dwy o’r tair prif wobr yn ddiweddar yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru (Electroneg Ddiwydiannol).

Enillydd y wobr Aur oedd Rhys Watts, gyda Ben Lewis yn ennill gwobr Arian – mae’r ddau fyfyriwr yn astudio cyrsiau Lefel 3 ar Gampws Tycoch.

Daeth Daniel Holmes o Goleg Cambria yn drydydd.

17
Ion

Prentisiaid yn barod ar gyfer rowndiau cenedlaethol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymbaratoi i groesawu rowndiau terfynol cenedlaethol cystadleuaeth nodedig Prentis y Flwyddyn ar 24 Ionawr.

Ymhlith y cystadleuwyr mae tri myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe sy’n gobeithio sicrhau lle yn Rownd Derfynol y DU yn Cheltenham ym mis Mawrth.

14
Ion
Coleg yn dathlu enwebiadau Gwobr Addysg Prydain

Coleg yn dathlu enwebiadau Gwobr Addysg Prydain

Mae dau aelod o staff ac un myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Addysg Prydain (BEA).

Cafodd Gwobrau Addysg Prydain eu sefydlu er mwyn hyrwyddo rhagoriaeth byd addysg Prydain. Maent yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd addysg a dysgu fel sylfaen i fyw bywyd da ac yn ei weld fel ffordd o fesur llwyddiant y wlad.

11
Ion
Duathlon Y Mwmbwls mewn partneriaeth â Choleg Gŵyr Abertawe

Duathlon Y Mwmbwls mewn partneriaeth â Choleg Gŵyr Abertawe

Mae Activity Events Wales, sef cwmni digwyddiadau aml-chwaraeon blaenllaw yng Nghymru, wedi arwyddo partneriaeth newydd â Choleg Gŵyr Abertawe.

19
Rhag
Oriau cau dros y Nadolig

Amserau cau dros y Nadolig 2018-19

Coleg
Ar gau o 1pm Dydd Gwener 21ain Rhagfyr
Yn ail-agor ddydd Llun 7fed Ionawr o 8.30am

Canolfan Chwaraeon
Ar agor yn ol yr arfer (21/22/23 Rhagfyr)
Noswyl Nadolig 6.30am - 1pm
Ar gau 25ain Rhagfyr - 1af Ionawr
2 Ionawr - 6.30am - 4pm
Oriau arferol o'r 3ydd Ionawr

17
Rhag
Llwyddiant mathemateg barhaus

Llwyddiant mathemateg barhaus

Bu cyfanswm o 65 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cystadlu yn Sialens Unigol Maths Uwch yn ddiweddar (mae dros 600,000 o fyfyrwyr yn cystadlu gyda dros 4000 o ysgolion a cholegau ledled y DU y cymryd rhan).

Enillodd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 11 Aur, 11 Arian a 15 Efydd gyda deg o’r myfyrwyr yma’n sgorio’n ddigon uchel i gystadlu yn y rownd nesaf

14
Rhag
Cydnabyddiaeth i staff yn nigwyddiad Gwobrau Gwasanaethau Hirdymor

Cydnabyddiaeth i staff yn nigwyddiad Gwobrau Gwasanaethau Hirdymor

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad llewyrchus yn Stadiwm y Liberty er mwyn anrhydeddu aelodau o staff sydd â dros 20 mlynedd o wasanaeth.

13
Rhag
Sblasio ar gyfer Elusen - myfyrwyr yn neidio i'r môr

Sblasio ar gyfer Elusen - myfyrwyr yn neidio i'r môr

Mae grŵp o fyfyrwyr eofn o Goleg Gŵyr Abertawe wedi mentro i mewn i ddŵr fferllyd Bae Caswell i godi arian tuag at elusen Prosiect Addysg Gymunedol Cenia (KCEP).

Mae’r ‘dip walrws’ yn un o nifer o ddigwyddiadau y mae’r myfyrwyr yn ei drefnu i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer yr elusen. Y mis diwethaf, roedden nhw hefyd wedi cwblhau taith ddringo galed i gopa’r Wyddfa.

13
Rhag
Ysgolion Rhyngwladol ar y gorwel i’r Coleg

Ysgolion Rhyngwladol ar y gorwel i’r Coleg

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu Dr. Wen Cao – Deon yr Adran Ryngwladol ym Mhrifysgol Astudiaethau Tramor Beijing (BFSU) – a gyflwynodd bwnc addysg ryngwladol K-12 yn Tsieina i uwch reolwyr ac aelodau o’r bwrdd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed