Newyddion a Digwyddiadau

10
Medi
Gwaith celf arbennig yn dal ysbryd Llwyn y Bryn

Gwaith celf arbennig yn dal ysbryd Llwyn y Bryn

Mae’r myfyriwr Celf a Dylunio, Flora Luckman, wedi cael ei chomisiynu gan Goleg Gŵyr Abertawe i greu darn o waith pwrpasol sy’n dal ethos ac awyrgylch Campws Llwyn y Bryn. 
 
Yn ddiweddar, mae Flora wedi cwblhau’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio yn Llwyn y Bryn ac mae bellach yn symud ymlaen i Brifysgol Caeredin i astudio Darlunio.

09
Medi

Neges i rieni/warcheidwaid

Rwy’n gobeithio eich bod chi a’ch teulu wedi mwynhau gwyliau’r haf.

Wrth i’n myfyrwyr ddychwelyd i’r Coleg, hoffem eich gwneud yn ymwybodol o’r trefniadau sydd ar waith o ddechrau tymor yr hydref a sut y byddwn yn parhau i flaenoriaethu iechyd a diogelwch ein myfyrwyr tra byddant yn y Coleg.

31
Awst
Anrhydedd Coleg Noddfa i Goleg Gŵyr Abertawe

Anrhydedd Coleg Noddfa i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod yn swyddogol fel Coleg Noddfa, y Coleg AB cyntaf yng Nghymru i dderbyn clod o’r fath.

Rhoddwyd yr anrhydedd hon i’r Coleg gan City of Sanctuary UK, sefydliad sy’n ymrwymedig i adeiladu diwylliant o ddiogelwch, cyfle a chroeso, yn enwedig i’r rhai sy’n ceisio noddfa rhag rhyfel ac erledigaeth.

26
Awst
Canolfan Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe – Diweddariad Pwysig

Canolfan Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe – diweddariad pwysig

Oherwydd canllawiau’r Coleg ar weithrediadau diogel, bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau o’r cyhoedd rhwng yr oriau canlynol yn unig o 1 Medi 2021:

Dydd Llun – Dydd Gwener: 6.30am-8.30am a 4.30pm-10pm

Byddwn ni’n gweithredu fel arfer bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

25
Awst

Sioe Haf Celf a Dylunio Sylfaen 2021 – “2031”

Croeso i’n Harddangosfa Celf a Dylunio Sylfaen, yn seiliedig ar y thema “2031”. Mynnwch gip ar ein sioe rithwir isod trwy glicio ar y cylchoedd i symud o gwmpas. Cliciwch a llusgwch i edrych i unrhyw gyfeiriad a chliciwch ar y cylchoedd pinc i wylio fideos o’n myfyrwyr yn trafod eu gwaith!

24
Awst

Sut le fydd Coleg Gŵyr Abertawe yn y tymor newydd?

Mae’r Pennaeth Mark Jones yn edrych ymlaen at ddechrau tymor yr hydref, gan esbonio sut mae’r Coleg yn parhau i sicrhau mai iechyd a diogelwch yw’r brif flaenoriaeth o hyd.

Wrth i ni nesáu at ddechrau’r tymor newydd, mae’n amser da i fyfyrio ar sut mae pethau wedi bod hyd yma yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

16
Awst
Dr Doolittle Abertawe yn derbyn cynnig gan Gaergrawnt

Dr Doolittle Abertawe yn derbyn cynnig gan Gaergrawnt

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe un cam yn agosach at gyflawni ei freuddwyd o ddod yn filfeddyg ar ôl derbyn cynnig i astudio yn un o brifysgolion mwyaf nodedig y DU.

Ar ôl ennill tair A* mewn Mathemateg, Bioleg a Chemeg, mae Edan Reid, 18 oed o Abertawe â’i fryd ar fod yn filfeddyg arbenigol.

10
Awst
Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau arholiadau gwych ar gyfer 2021

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau arholiadau gwych ar gyfer 2021

Ar ddiwedd blwyddyn academaidd heriol arall, mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu canlyniadau gwych.

Y gyfradd pasio cyffredinol ar gyfer Safon Uwch oedd 99%, a derbyniwyd 1927 o gofrestriadau unigol ar gyfer sefyll arholiadau. Roedd 43% o’r graddau hyn yn A*-A, roedd 70% yn A*-B ac roedd 88% yn A*-C.

10
Awst

Diwrnod canlyniadau 2021 – gwybodaeth bwysig am apelio

Os oes unrhyw ddysgwr yn dymuno i’w ganlyniadau gael eu hadolygu, rhaid gwneud hyn ar-lein.

Gallwch wneud cais am adolygiad canolfan ac wedyn apelio i’r corff dyfarnu lle rydych yn credu bod camgymeriad wedi cael ei wneud wrth bennu eich gradd.

06
Awst

Gwybodaeth am Ganlyniadau 2021

Bydd canlyniadau’n cael eu dosbarthu i fyfyrwyr drwy eILP. Gall fyfyrwyr gael gafael ar eu canlyniadau drwy ap engagae neu wefan y coleg.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed