Newyddion a Digwyddiadau

05
Ebr
Coleg yn cipio dwy Wobr Prentisiaeth AAC

Coleg yn cipio dwy Wobr Prentisiaeth AAC

Enillodd Coleg Gŵyr Abertawe ddwy wobr yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC yn ddiweddar yn Birmingham.

Mae hwn yn gyflawniad anhygoel, oherwydd cafwyd cyfanswm o fwy na 350 o gofrestriadau o golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr yn y DU ar gyfer y digwyddiad nodedig hwn, a drefnwyd gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparwyr Addysg a Dysgu.

04
Ebr
Cytuno ar bartneriaeth Chwaer-ysgol

Cytuno ar bartneriaeth Chwaer-ysgol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi arwyddo cytundeb bartneriaeth ‘Chwaer Ysgol’ gydag Ysgol Uwchradd No.49 Wuhan, Tsieina. Mae’r ddau bartner wedi cytuno i gymryd rhan mewn cyfnewidiau staff a myfyrwyr ac wedi cytuno i rannu arferion da.

29
Maw
Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio tair gwobr AD

Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio tair gwobr AD

Enillodd Coleg Gŵr Abertawe dair gwobr yng Ngwobrau AD Cymru 2018 mewn seremoni tei du ddisglair yng Ngwesty’r Gyfnewidfa, Caerdydd ar ddydd Gwener 22 Mawrth.

29
Maw
Sesiynau blasu am ddim ar gael ar gyfer Gŵyl Ddysgu Abertawe

Sesiynau blasu am ddim ar gael ar gyfer Gŵyl Ddysgu Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gymryd rhan yng Ngŵyl Ddysgu Abertawe 2019 sy’n cael ei chynnal 1-6 Ebrill.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o sesiynau blasu am ddim i gyd-fynd â’r ŵyl – mae’r rhain yn cynnwys:

28
Maw
Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol am les staff!

Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol am les staff!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru am safon uchel iechyd a lles ei staff trwy ennill gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol.

20
Maw
Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr Safon Uwch Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael cynigion cwrs gan rai o’r prifysgolion a’r conservatoires gorau yn y DU.

12
Maw
Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal ei seremoni wobrwyo gyntaf erioed ar gyfer prentisiaid a chyflogwyr.

Roedd y digwyddiad arbennig, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, wedi cael ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol y prentisiaid a’r cyflogwyr partner ‘gorau oll’.

04
Maw
Karly yn ennill dwy wobr

Karly yn ennill dwy wobr

Mae cyn myfyriwr mynediad o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn ail yn seremoni flynyddol Coffa Keith Fletcher.

Bydd Karly Jenkins, astudiodd Mynediad i Les Cymdeithasol yn y Coleg, cyn mynd i astudio cwrs gradd mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, yn mynychu digwyddiad cyflwyno arbennig ym Mhalas San Steffan, ar 24 Chwefror.

22
Chwef
Mam a merch yn diolch i raglen gyflogadwyedd y Coleg

Mam a merch yn diolch i raglen gyflogadwyedd y Coleg

Mae Deb a Rebecca Harry (mam a merch) ymhlith y rhai diweddaraf i elwa o raglen gyflogadwyedd llwyddiannus y Coleg, Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

21
Chwef
Coleg â chyfle da o ennill dwy Wobr Prentisiaeth

Coleg â chyfle da o ennill dwy Wobr Prentisiaeth

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe gyfle gwirioneddol o ennill gwobr ar ôl cael ei enwi ar y rhestr fer genedlaethol ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau AAC 2019.

Cyflwynwyd dros 350 o geisiadau gan golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr y DU ar gyfer y gwobrau a threfnir y digwyddiad gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparu Addysg a Dysgu.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed