Newyddion a Digwyddiadau

26
Meh
Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Mae ein myfyrwyr rhagorol wedi cael eu hanrhydeddu unwaith eto, yn seremoni Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2019.

Cynhaliwyd y seremoni yn Stadiwm Liberty, gyda’r derbynwyr yn cynrychioli pob agwedd ar fywyd coleg o gyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol amser llawn i brentisiaid, dysgwyr AU a chleientiaid o raglenni cymorth cyflogadwyedd y Coleg.

19
Meh
Adran ryngwladol yn ennill gwobr addysg

Adran ryngwladol yn ennill gwobr addysg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Addysg Fyd-eang Ysgol Uwchradd Education First (EF).

Rhoddwyd y wobr i’r Coleg i gydnabod ei rôl wrth helpu nifer o’i fyfyrwyr i gyflawni canlyniadau Safon Uwch ardderchog a symud ymlaen i rai o brifysgolion mwyaf nodedig y byd.

19
Meh
Chwe gyrfa y gallech eu dechrau yn Abertawe nad oeddent yn bodoli 20 mlynedd yn ôl

Chwe gyrfa y gallech eu dechrau yn Abertawe nad oeddent yn bodoli 20 mlynedd yn ôl

Gyda thymor yr arholiadau ar y gweill, bydd myfyrwyr ar draws Abertawe siŵr o fod yn meddwl am yr hyn sy’n dod nesaf, a beth yw eu hopsiynau ar ôl yr arholiadau. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae’r sefyllfa o ran swyddi wedi newid yn sylweddol - yma i sôn am sut mae rhai o’r cyfleoedd newydd hyn yn edrych yw Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe.   

13
Meh
Myfyrwyr yn cael eu diolch am godi arian

Myfyrwyr yn cael eu diolch am godi arian

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi codi swm sylweddol o arian dros y ddwy flynedd diwethaf - mae’r £11,000 a godwyd ganddynt wedi cael ei rhoi i Brosiect Addysg Gymunedol Kenya.

11
Meh
Wythnos Addysg Oedolion 2019

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gael dathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gydag ystod eang o weithdai creadigol yn cael eu cynnig yng Nghampws Llwyn y Bryn.

Bydd y gweithdai’n amrywio o arlunio a ffotograffiaeth i argraffu sgrîn a darlunio ffasiwn. Bydd y gweithdai’n addas ar gyfer dechreuwyr neu’r rhai sydd â phrofiad cyfyngedig o gelf a dylunio.

24
Mai
Taylor yn mynd i’r Gelli

Taylor yn mynd i’r Gelli

Mae’r myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe Taylor Williams wedi cael lle ar Brosiect y Bannau Gŵyl y Gelli, preswyliad gweithdy am ddim i bobl 16-18 sydd â diddordeb mewn ysgrifennu.

Ar hyn o bryd mae Taylor yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Saesneg Iaith, Saesneg Llenyddiaeth ac Astudiaethau’r Cyfryngau ar Gampws Gorseinon.

23
Mai
Tîm pêl-droed y Coleg yn cadw’r Cwpan

Tîm pêl-droed y Coleg yn cadw’r Cwpan

Mae carfan Pêl-droed Premier Coleg Gŵyr Abertawe wedi cadw Cwpan Colegau Cymru, ar ôl curo Coleg Caerdydd a’r Fro 3-1 yn y rownd derfynol.

Dros y pedwar tymor diwethaf, mae llwyddiant y tîm wedi arwain at ennill Cwpan Colegau Cymru a Chwpan Ysgolion Cymru, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Cwpan Prydain a Chwpan Cymru.

22
Mai
Medalau arian i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

Medalau arian i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr wedi perfformio’n eithriadol o dda ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol AoC yn ddiweddar yn Nottingham.

Yng nghystadleuaeth Tennis Bwrdd y Dynion, enillodd aelodau’r tîm Jarrett Zhang, Jacob Young a Matthew Jones y gyntaf o dair medal arian.

21
Mai
Myfyrwyr yn ysgrifennu adolygiadau arobryn

Myfyrwyr yn ysgrifennu adolygiadau arobryn

Mae tri myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghystadleuaeth adolygu llyfr DylanEd 2019, a drefnwyd gan Brifysgol Abertawe fel rhan o ddathliadau ehangach Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

21
Mai
Cyflogwyr blaenllaw Cymru yn cydweithio i lunio sgiliau digidol

Cyflogwyr blaenllaw Cymru yn cydweithio i lunio sgiliau digidol

Wrth i’r byd digidol ddatblygu, mae cwmnïau’n cynyddu eu buddsoddiad mewn technolegau newydd i sicrhau gwell diogelwch, dadansoddi data a chynhyrchiant busnes. Gyda’r arloesed hwn daw bwlch sgiliau digidol cynyddol ac angen i addasu yn gyflym o ran gwella sgiliau’r gweithlu modern.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed