Newyddion a Digwyddiadau

08
Chwef

Annog busnesau Cymru i ailystyried strategaethau recriwtio ymysg argyfwng yn y gweithlu

Gan fod Wythnos Prentisiaethau Cymru ar y gweill (7-13 Chwefror), mae busnesau Cymru yn cael eu hannog i ailystyried strategaethau recriwtio presennol er mwyn rheoli gweithluoedd y dyfodol yn y ffordd orau.

07
Chwef
Wythnos Prentisiaethau Cymru – swyddi gwag cyfredol a sesiynau gwybodaeth

Wythnos Prentisiaethau Cymru – swyddi gwag cyfredol a sesiynau gwybodaeth

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymwysterau wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Fel un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o rannu amrywiaeth o swyddi gwag lleol, cyfredol.

Os hoffech wneud cais am swydd wag, cysylltwch â’r cyflogwr unigol gan ddefnyddio’r manylion e-bost a ddarparwyd.

04
Chwef
Croeso cynnes i Hannah

Croeso cynnes i Hannah

Bu datblygiadau cyffrous yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar gyda chyflwyniad y Maes Dysgu newydd o’r enw Amgylchedd Adeiledig, sy’n cwmpasu cyrsiau mewn plymwaith, adeiladu, trydanol ac ynni.

Ac yn goruchwylio’r adran newydd hon mae Rheolwr Maes Dysgu newydd - Hannah Pearce.

02
Chwef

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Portread Anifail Anwes

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Anifail Anwes Cymuned Greadigol 9i90.

01
Chwef
Coleg yn lansio Academi Addysgu 2022

Coleg yn lansio Academi Addysgu 2022

Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai bod yn rhan o dîm arobryn, yn addysgu mewn Coleg addysg bellach sy’n flaenllaw yn y sector?

27
Ion
Diweddariad covid gan y Pennaeth, Mark Jones (27 Ionawr)

Diweddariad covid gan y Pennaeth, Mark Jones (27 Ionawr)

Yn ddiweddar fe wnaeth Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford gadarnhau – o ddydd Gwener 28 Ionawr - y bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd sero, oni bai bod y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn newid er gwaeth.

Ond beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?  

Yn ystod tymor yr hydref, mae niferoedd yr achosion wedi bod yn gyson isel ymhlith ein cymuned o fyfyrwyr.

21
Ion

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (21 Ionawr)

Mae nifer o negeseuon gwahanol iawn yn y cyfryngau ar hyn o bryd ynghylch cyfyngiadau covid sy’n gallu bod yn ddryslyd iawn – ac felly roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol creu darlun cliriach o sefyllfa’r Coleg.  

12
Ion

Neges gan y Pennaeth – Dydd Iau 13 Ionawr

Mae wythnos wedi mynd heibio ers inni groesawu chi yn ôl i’r campws.

Hoffwn felly ddiolch i chi nid yn unig am eich am eich amynedd a’ch dealltwriaeth, ond hefyd am eich parodrwydd i gydymffurfio â’r mesurau diogelwch rydym wedi rhoi ar waith. Da iawn hefyd am barhau i fod yn ymrwymedig i’ch astudiaethau.

10
Ion

Trefniadau dechrau’r tymor i gyflogwyr a darparwyr seiliedig ar waith

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu pob un o’n dysgwyr yn ôl i’r Coleg.

Gan weithio’n agos o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a’n tîm iechyd cyhoeddus lleol yn Abertawe, byddwn ni’n parhau i flaenoriaethu addysgu wyneb yn wyneb cymaint ag sy’n bosibl, a chymryd cam positif tuag at leihau trosglwyddo’r feirws.

05
Ion

Trefniadau dechrau’r tymor – Ionawr 2022

Yfory, dydd Iau 6 Ionawr, byddwn ni’n croesawu pob un o’n myfyrwyr yn ôl i’r Coleg.

Gan weithio’n agos o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a’n tîm iechyd cyhoeddus lleol yn Abertawe, byddwn ni’n parhau i flaenoriaethu addysgu wyneb yn wyneb cymaint ag sy’n bosibl, a chymryd agwedd bositif tuag at leihau trosglwyddo’r feirws.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed