Newyddion a Digwyddiadau

11
Rhag
Diwrnod allan yng Nghaerfaddon

Diwrnod allan yng Nghaerfaddon

Roedd grŵp o fyfyrwyr Rhyngwladol wedi mwynhau gwibdaith gyffrous i un o ddinasoedd mwyaf apelgar Prydain.

Roedden nhw wedi ymweld â’r Baddonau Rhufeinig a threulio amser ym Marchnad Nadolig arobryn Caerfaddon.

Yn ogystal, roedd amser gan y grŵp i bori yng nghanol nwyddau crefftwyr a blasu bwyd stryd danteithiol.

11
Rhag
Myfyrwyr yn cwrdd ag artist eiconig ar ymweliad ag Abertawe

Myfyrwyr yn cwrdd ag artist eiconig ar ymweliad ag Abertawe

Roedd staff a myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bachu ar y cyfle i gwrdd ag artist pop eiconig Syr Peter Blake pan ymwelodd ag Abertawe dros y Sul.

Yr ymweliad cyntaf oedd Oriel Gelf Glynn Vivian i ddathlu lluniau Blake o Under Milk Wood gan Dylan Thomas a lansiad ‘arddangosfa agored’ ar gyfer trigolion Abertawe (oedd yn cynnwys gwaith gan ddarlithydd y Coleg Phil Jacobs).

07
Rhag
Rhaglen hyfforddi athrawon yn llwyddiant

Rhaglen hyfforddi athrawon yn llwyddiant

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu athrawon o Zhuzhou, Hunan, Tsieina i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi fer.

07
Rhag
Hwyl yr ŵyl

Hwyl yr ŵyl

Cafodd y myfyrwyr rhyngwladol amser gwych yn mynd i ysbryd yr ŵyl yng Ngŵyl y Gaeaf yn Abertawe.

Dechreuodd y noson gyda sesiwn sgelfrio iâ wedi’i dilyn gan hwyl a sbri yn y ffair.

Roedd yn fendigedig gweld ein myfyrwyr yn ymlacio gyda’i gilydd cyn gwyliau’r Nadolig.

07
Rhag
Coleg yn lansio Ystafell Arloesedd Addysg Lego

Coleg yn lansio Ystafell Arloesedd Addysg Lego

Mae’r drysau Ystafell Arloesedd Addysg Lego newydd sbon Coleg Gŵyr Abertawe wedi agor yn swyddogol.

Dyma’r unig ystafell addysgol o’i math yn yr ardal leol, a bydd y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr, disgyblion ysgol a chyflogwyr i wella eu sgiliau digidol gan ddefnyddio Lego.

05
Rhag
Marciau llawn i’n mathemategwyr Rhyngwladol

Marciau llawn i’n mathemategwyr Rhyngwladol

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal rhagbrawf rhyngwladol ar gyfer Uwch Dîm yr Her Fathemateg, cystadleuaeth a gydlynir gan Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig ac a noddir gan Rolls Royce.

Roedd dros 1,200 o dimau wedi cymryd rhan eleni a daeth y myfyrwyr Rhyngwladol Jonas, Faye, Jasmine a Tony, sydd i gyd yn dod o Tsiena, yn gyntaf yn eu rhagbrawf nhw.

03
Rhag
Coleg yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn

Coleg yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn

Fel gweithred o gefnogaeth tuag at ymgyrch y Rhuban Gwyn, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi lansio polisi newydd sbon sy’n ymwneud â cham-drin domestig.

29
Tach
Hormonau ‘hapus’ wedi eu hesbonio

Hormonau ‘hapus’ wedi eu hesbonio

Cafodd staff Coleg Gŵyr Abertawe wahoddiad yn ddiweddar i fynychu seminar ddiddorol ar sut i reoli’r menopos yn y gweithle.

Cafodd y sgwrs awr o hyd ei gynnal gan Nicki Williams yr arbenigwr maeth, awdur a sefydlydd Happy Hormones For Life.

29
Tach
Lluniau buddugol yn arwain at wobrau

Lluniau buddugol yn arwain at wobrau

Mae dau fyfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth a drefnwyd gan Anabledd Dysgu Cymru.

27
Tach
Llwyddiant Tenis Bwrdd i fyfyriwr rhyngwladol

Llwyddiant Tenis Bwrdd i fyfyriwr rhyngwladol

Llongyfarchiadau i’r myfyriwr Rhyngwladol Jarret-Yuzhe Zhang ar ennill Pencampwriaeth Tenis Bwrdd Colegau Cymru.

Cipiodd Jarrett, sy’n wreiddiol o Singapore'r safle cyntaf ar ôl curo’r cyn-bencampwr a chyd-fyfyriwr CGA – Jacob Young

Bydd y ddau, sy’n ffrindiau mawr ac yn aml yn ymarfer gyda'i gilydd, yn cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol, Mis Ebrill nesaf.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed