Amcanion Cydraddoldeb Strategol Drafft


Diweddarwyd 09/02/2024

Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn flaenoriaeth allweddol i Goleg Gŵyr Abertawe.

Rydym wedi bod wrthi yn ymgynghori ac yn datblygu ein Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yma.

Gallwch ddod o hyd i’r ddolen i’r Amcanion Cydraddoldeb Strategol yma.

Byddwn yn croesawu eich adborth a’ch barn ynghylch a ydych chi’n meddwl ein bod wedi cynnwys y blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Coleg ac a oes rhywbeth arall y mae angen i ni ei gynnwys. Gallwch gwneud hyn gan lenwi'n ffurflen adborth.

Diolch.