Dydy hi ddim rhy hwyr i astudio cwrs amser llawn gyda ni!


Diweddarwyd 25/10/2018

Mae gennym lawer o opsiynau i ddewis ohonynt ar draws y Coleg.

Bydd gweithdai ychwanegol ar gael i sicrhau bod eich mynediad i'r cwrs a ddewiswyd gennych mor ddidrafferth â phosibl.

Opsiynau astudio amser llawn ar Gampws Tycoch

 • Busnes
 • Technoleg gwybodaeth
 • Cerbydau modur
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Teithio a Thwristiaeth

Am fwy o fanylion, cysylltwch â'n tîm derbyn

Adam Holley
Adam.Holley@gcs.ac.uk
01792 284179

Opsiynau astudio amser llawn ar Gampws Gorseinon

 • Busnes
 • Peirianneg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Theatr Dechnegol

Opsiynau astudio amser llawn ar Gampws Llwyn y Bryn

 • Celf a Dylunio

Opsiynau astudio amser llawn ar Llys Jiwbilî

 • Adeiladu

Am fwy o fanylion, cysylltwch â'n tîm derbyn

Rachel Langford
Rachel.Langford@gcs.ac.uk
01792 890775

Fel arall, os nad ydych yn siŵr pa gwrs sydd orau i chi, yna gallech edrych ar ein rhaglen Pontio, a fydd yn rhoi blas i chi o ddewisiadau galwedigaethol megis arlwyo neu beirianneg, neu ddewis ein llwybr Sgiliau Academaidd a fydd yn eich helpu i wella eich sgiliau cyffredinol ar gyfer dilyniant i gyrsiau lefel uwch. 

Am fwy o fanylion am Bontio, cysylltwch â Caryn Morgan
Caryn.Morgan@gcs.ac.uk

Am fwy o fanylion am Sgiliau Academaidd, cysylltwch â Lucy Hartnoll
Lucy.Hartnoll@gcs.ac.uk