Gwybodaeth bwysig am ein nosweithiau agored mis Tachwedd 2021


Diweddarwyd 20/10/2021

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o agor ei ddrysau am gyfres o nosweithiau agored ar y campws ym mis Tachwedd.

Os ydych yn ystyried dod, cofrestrwch eich diddordeb o flaen llaw ar ein tudalen we ddynodedig.

Cofiwch hefyd y byddwn ni’n gofyn i bawb sy’n dod i’n nosweithiau agored:

  • Wneud eich ffordd i brif fynedfa y campws pan gyrhaeddwch
  • Gwisgo gorchudd wyneb yn ystod eich ymweliad (oni bai eich bod wedi’ch heithrio’n feddygol)
  • Cadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill bob amser
  • Diheintio eich dwylo pan gyrhaeddwch ac mor aml ag y gallwch tra byddwch yn y Coleg
  • Cyfyngu nifer y bobl rydych yn dod â nhw gyda chi, os yw’n bosibl.

Y dyddiadau yw:

  • Nos Lun 8 Tachwedd – Gorseinon
  • Nos Fercher 10 Tachwedd – Llys Jiwbilî
  • Nos Lun 15 Tachwedd – Tycoch / Ysgol Fusnes Plas Sgeti
  • Nos Fawrth 16 Tachwedd – Llwyn y Bryn

Mae’r holl nosweithiau agored yn dechrau am 5.30pm ac yn gorffen am 7.30pm.

Fel rhan o nosweithiau agored Tycoch, bydd cyfres o anerchiadau penodol i’r pwnc yn cael eu cynnal ar yr amserau canlynol:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol
5.45pm, 6.15pm, 6.45pm

Gofal Plant
5.45pm, 6.15pm, 6.45pm

Os na allwch ddod i’n nosweithiau agored, peidiwch â phoeni. Byddwn ni’n agor ein hystafelloedd sgwrsio ar-lein ar y wefan hon ar 17-19 Tachwedd ac felly gallwch ofyn cwestiynau bryd hynny.

Yn ogystal, ar ddydd Iau 18 Tachwedd, gallwch ddod i sesiwn Holi ac Ateb fyw gyda’n Dirprwy Bennaeth, Nick Brazil.

Tags: