Llwyddiant Gala Nofio Gorllewin Morgannwg


Diweddarwyd 27/11/2018

Ym ddiweddar, bu pum myfyriwr sy’n astudio ar gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd rhan yn Gala Nofio Ranbarthol yr Urdd, ym Mhwll Nofio Dyfed Road, Castell Nedd.

Dyma’r canlyniadau fesul ras:

Cefn - 1af Jamie Richards, L3 Peirianneg
Cymysg Unigol - 2il Jamie Richards
Broga - 1af Will Dwyer (Safon Uwch) | 2il Thomas Davies (Safon Uwch)
Pili Pala - 1af Callum Oates (Safon Uwch) | 2il Will Dwyer
Rhydd - 2il CAllum Oates | 4ydd Will Dwyer
Rhydd MERched - 2il Fiona Millan (Safon Uwch)
Cyfnewid Rhydd Bechgyn - 1af
Cyfnewid Cymysg Bechgyn - 1af

“Dyma berfformiad gorau eto’r Coleg, felly ‘da ni wrth ein bodd,” meddai Hyrwyddwr Dwyieithrwydd y coleg, Anna Davies. “Bydd y pedwar bachgen nawr yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth genedlaethol yng Nghaerdydd ar Ionawr 20fed 2019, felly pob lwc iddynt i gyd!“

Tags: