Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 7 Mehefin


Diweddarwyd 07/06/2023

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymwysterau wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Fel un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o rannu amrywiaeth o swyddi gwag prentisiaeth.

Os hoffech wneud cais am y rhain, cysylltwch â’r bobl isod.

7 Mehefin_7 June

Tags: