Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.

Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.

Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio

Nosweithiau agored cyrsiau amser llawn (5.30pm - 7.30pm)

Tachwedd 2020
Bydd holl nosweithiau agored mis Tachwedd yn cael eu cynnal yn rhithwir.
Ewch i'n tudalen Nosweithiau Agored Rhithwir a chofrestrwch eich diddordeb heddiw!

Gorseinon Dydd Llun 9 Tachwedd
Llys Jiwbilî Dydd Mercher 11 Tachwedd
Tycoch Dydd Llun 16 Tachwedd
Llwyn y Bryn Dydd Mawrth 17 Tachwedd

Ionawr 2021
Bydd holl nosweithiau agored mis Ionawr yn cael eu cynnal yn rhithwir.
Ewch i'n tudalen Nosweithiau Agored Rhithwir a chofrestrwch eich diddordeb heddiw!

Gorseinon Dydd Llun 11 Ionawr
Tycoch Dydd Llun 18 Ionawr
Llwyn y Bryn Dydd Mawrth 19 Ionawr

Mawrth 2021
Bydd holl nosweithiau agored mis Mawrth yn cael eu cynnal yn rhithwir.
Ewch i'n tudalen Nosweithiau Agored Rhithwir a chofrestrwch eich diddordeb heddiw!

Gorseinon Dydd Llun 8 Mawrth
Llys Jiwbilî Dydd Mercher 10 Mawrth
Tycoch Dydd Llun 15 Mawrth
Llwyn y Bryn Dydd Mawrth 16 Mawrth

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor y gwanwyn 2020
20 Ebrill - 26 Mehefin 2020
Hanner Tymor 25 Mai - 29 Mai 2020

Tymor yr hydref 2020
1 Medi - 11 Rhaglen 2020
Hanner Tymor 26 Hydref - 30 Hydref 2020

Tymor y gaeaf 2021
4 Ionawr - 26 Mawrth 2021
Hanner Tymor 15 Chwefror - 19 Chwefror 2021

Tymor y gwanwyn 2021
12 Ebrill - 25 Mehefin 2021
Hanner Tymor 31 Mai - 4 Mehefin 2021

Diweddarwyd Hydref 2020