Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.
Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio              

Nosweithiau agored cyrsiau amser llawn (5.30pm-7.30pm)
Campws Gorseinon:
Dydd Llun 9 Mawrth 2020

Llys Jiwbilî:
Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Campws Tycoch:
Dydd Llun 16 Mawrth 2020

Campws Llwyn y Bryn:
Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020

Noson agored cyrsiau rhan-amser (5.30pm - 7.30pm)
Campws Tycoch:
Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor yr hydref 2019
2 Medi - 20 Rhagfyr 2019
Hanner Tymor 28 Hydref - 1 Tachwedd 2019

Tymor y gaeaf 2020
6 Ionawr - 3 Ebrill 2020
Hanner Tymor 17 Chwefror - 21 Chwefror 2020

Tymor y gwanwyn 2020
20 Ebrill - 26 Mehefin 2020
Hanner Tymor 25 Mai - 29 Mai 2020

Diweddarwyd Chwefror 2020