Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.

Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.

Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn cwrs amser llawn, rhan-amser, addysg uwch, prentisiaeth neu gwrs mynediad, ymunwch â ni yn ein noson agored rithwir nesaf i wybod rhagor.
Nos Fercher 23 Mehefin (
5.30pm - 7.30pm)
Ewch i’n tudalen Nosweithiau Agored Rhithwir i weld fideos o ddigwyddiadau blaenorol ac edrych ar ein cwestiynau cyffredin.

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor yr hydref 2020
1 Medi - 11 Rhaglen 2020
Hanner Tymor 26 Hydref - 30 Hydref 2020

Tymor y gaeaf 2021
4 Ionawr - 26 Mawrth 2021
Hanner Tymor 15 Chwefror - 19 Chwefror 2021

Tymor y gwanwyn 2021
12 Ebrill - 25 Mehefin 2021
Hanner Tymor 31 Mai - 4 Mehefin 2021

Diweddarwyd Mawrth 2021