Digwyddiadau a Nosweithiau Agored Coleg Gŵyr Abertawe

 

Darganfod sut beth yw bywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r darlithwyr, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Nosweithiau agored sydd i ddod

Mae ein nosweithiau agored cyrsiau amser llawn wedi gorffen ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Cadw lygad ar y dudalen hon ar gyfer cyhoeddiadau’r flwyddyn academaidd nesaf (2024/2025).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, anfonwch e-bost atom ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted ag sy’n bosibl: marketing@gcs.ac.uk

Digwyddiad Agored Addysg Uwch:

Dydd Mawrth 28 Mawrth | Galwch heibio rhwng 10am-6pm
Canolfan Prifysgol, Campws Tycoch

Dewch i’r Ganolfan Prifysgol modern am gyngor a chymorth ar opsiynau cwrs, y broses ymgeisio, cyllid myfyrwyr a llawer mwy.

Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Addysg Uwch

Anfonwch e-bost atom os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyrsiau, ceisiadau neu unrhyw beth arall, a chadwch olwg am fanylion ein digwyddiadau agored nesaf!

Ffair recriwtio ar gyfer myfyrwyr presennol:

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer myfyrwyr presennol Coleg Gŵyr Abertawe yn unig.

ffair-recriwtio

Dydd Llun 20 Mawrth – Tycoch (10am-12pm: Yn Yr Atriwm)

Dydd Mawrth 21 Mawrth – Gorseinon (10am-12pm: Prif Neuadd)

Does dim angen cofrestru! - Myfyrwyr presennol Coleg Gŵyr Abertawe yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth am Raglen y Dyfodol,ewch i ‘Beth yw Rhaglen y Dyfodol?’ neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales

Campws Gorseinon

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Busnes
 • Y cyfryngau creadigol
 • Peirianneg
 • Iechyd a gofal plant
 • TG
 • Cerbydau modur
 • Y celfyddydau perfformio
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Cynhyrchu yn y theatr

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Tycoch

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Arlwyo a lletygarwch
 • Busnes
 • Cerbydau modur
 • Chwaraeon
 • Dilyniant i AU
 • Garddwriaeth
 • Gwallt a harddwch
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Iechyd a gofal plant
 • Peirianneg
 • Peirianneg electronig
 • Plymwaith
 • Teithio a thwristiaeth
 • TG
 • Trydanol

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Llwyn y Bryn

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Celf a dylunio (gan gynnwys diploma sylfaen)
 • Ffotograffiaeth
 • Cerddoriaeth

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Llys Jiwbilî

Cwrs galwedigaethol mewn:

 • Amgylchedd Adeiledig - Trydanol, Plymwaith ac Adeiladu

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau prentisiaeth hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Dysgwch ragor am ein cyrsiau lefel uwch mewn busnes, cyfrifeg a rheolaeth (o Lefel 4).

Rhagor o wybodaeth...