Digwyddiadau a Nosweithiau Agored Coleg Gŵyr Abertawe

 

Darganfod sut beth yw bywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r darlithwyr, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Nosweithiau agored sydd i ddod

Dyma’r nosweithiau agored ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf (2024/2025): 

Ionawr 2024
Nos Fawrth 16 - Gorseinon
Nos Lun 22 - Tycoch
Nos Fawrth 23 - Llwyn y Bryn
 
Mawrth 2024
Nos Lun 4 - Gorseinon
Nos Fercher 6 - Llys Jiwbilî
Nos Lun 11 - Tycoch
Nos Fawrth 12 - Llwyn y Bryn

Byddwch yn gallu cofrestru ar gyfer nosweithiau agored Ionawr a Mawrth yn nes at y dyddiadau.

Gweld holl feysydd cwrs i ymadawyr ysgol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, anfonwch e-bost atom ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted ag sy’n bosibl: marketing@gcs.ac.uk

Campws Gorseinon

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Busnes
 • Y cyfryngau creadigol
 • Peirianneg
 • Iechyd a gofal plant
 • TG
 • Cerbydau modur
 • Y celfyddydau perfformio
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Cynhyrchu yn y theatr

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Tycoch

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Arlwyo a lletygarwch
 • Busnes
 • Cerbydau modur
 • Chwaraeon
 • Dilyniant i AU
 • Garddwriaeth
 • Gwallt a harddwch
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Iechyd a gofal plant
 • Peirianneg
 • Peirianneg electronig
 • Plymwaith
 • Teithio a thwristiaeth
 • TG
 • Trydanol

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Llwyn y Bryn

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Celf a dylunio (gan gynnwys diploma sylfaen)
 • Ffotograffiaeth
 • Cerddoriaeth

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Llys Jiwbilî

Dere i’r noson agored hon i wybod rhagor am gyrsiau galwedigaethol amgylchedd adeiledig Lefelau 1-3 yn y meysydd canlynol:

 • Peintio ac addurno
 • Gwaith brics
 • Gwaith coed

Gelli di ofyn am ein gyrsiau amgylchedd adeiledig wedi’u lleoli ar ein campysau eraill hefyd a’n prentisiaethau.

Rhagor o wybodaeth...

Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Dysgwch ragor am ein cyrsiau lefel uwch mewn busnes, cyfrifeg a rheolaeth (o Lefel 4).

Rhagor o wybodaeth...