Digwyddiadau a Nosweithiau Agored Coleg Gŵyr Abertawe

 

Darganfod sut beth yw bywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r darlithwyr, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Nosweithiau agored sydd i ddod

Cyrsiau rhan-amser ac addysg uwch:

Nosweithiau cofrestru ar gyfer cyrsiau rhan-amser ac addysg uwch - Nos Lun 12 a Nos Fawrth 13 Medi5-7pm, Campws Tycoch

*Mae'n nosweithiau cofrestru yn union fel ein nosweithiau agored lle gallwch ddarganfod pa gyrsiau sydd ar gael a sgwrsio â staff, ond byddwch hefyd yn cael cyfle i gofrestru'n bersonol. Gallwch ymgeisio ar-lein unrhyw bryd, ac os ydych eisoes wedi cofrestru, nid oes angen mynychu.

Cofrestrwch ar gyfer noson cofrestru cyrsiau rhan-amser ac addysg uwch!

Cyrsiau amser llawn:

Tachwedd 2022
Dydd Llun 14 Tachwedd - Gorseinon
Dydd Mercher 16 Tachwedd - Llys Jiwbilî
Dydd Llun 21 Tachwedd - Tycoch
Dydd Mawrth 22 Tachwedd - Llwyn y Bryn

Ionawr 2023
Dydd Llun 16 Ionawr - Gorseinon
Dydd Llun 23 Ionawr - Tycoch
Dydd Mawrth 24 Ionawr - Llwyn y Bryn

Mawrth 2023
Dydd Llun 6 Mawrth - Gorseinon
Dydd Mercher 8 Mawrth - Llys Jiwbilî
Dydd Llun 13 Mawrth - Tycoch
Dydd Mawrth 14 Mawrth - Llwyn y Bryn

Cynhelir ein nosweithiau agored ar gyfer cyrsiau amser llawn ar bob campws, gweler beth sydd gan bob campws i'w gynnig isod.

Anfonwch e-bost atom os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyrsiau, ceisiadau neu unrhyw beth arall, a chadwch olwg am fanylion ein digwyddiadau agored nesaf!

Campws Gorseinon

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Busnes
 • Y cyfryngau creadigol
 • Peirianneg
 • Iechyd a gofal plant
 • TG
 • Cerbydau modur
 • Y celfyddydau perfformio
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Cynhyrchu yn y theatr

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Edrychwch ar y recordiad o’n noson agored flaenorol:

Campws Tycoch

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Arlwyo a lletygarwch
 • Busnes
 • Cerbydau modur
 • Chwaraeon
 • Dilyniant i AU
 • Garddwriaeth
 • Gwallt a harddwch
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Iechyd a gofal plant
 • Peirianneg
 • Peirianneg electronig
 • Plymwaith
 • Teithio a thwristiaeth
 • TG
 • Trydanol

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Edrychwch ar y recordiad o’n noson agored flaenorol:

Campws Llwyn y Bryn

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Celf a dylunio (gan gynnwys diploma sylfaen)
 • Ffotograffiaeth
 • Cerddoriaeth

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Campws Llys Jiwbilî

Cwrs galwedigaethol mewn:

 • Adeiladu (Amlsgiliau)

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau prentisiaeth hefyd.

Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Dysgwch ragor am ein cyrsiau lefel uwch mewn busnes, cyfrifeg a rheolaeth (o Lefel 4).