Digwyddiadau a Nosweithiau Agored Coleg Gŵyr Abertawe

 

Darganfod sut beth yw bywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r athrawon a’r staff, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Mae'n nosweithiau agored cyrsiau amser llawn wedi'u lleoli ar bob campws.
Gweler isod beth sydd gan bob campws i'w gynnig.

 

Nosweithiau agored nesaf:

Noson agored ar gyfer cyrsiau rhan-amser - Nos Mercher 6 Gorffennaf*
Nosweithiau cofrestru ar gyfer cyrsiau rhan-amser - Nos Lun 12 a Nos Fawrth 13 Medi*
* 5-7pm, Campws Tycoch

Nid oes gennym fwy o nosweithiau agored ar gyfer cyrsiau llawn amser y flwyddyn academaidd hon.
Anfonwch e-bost atom os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyrsiau, ceisiadau neu unrhyw beth arall, a chadwch olwg am fanylion ein digwyddiadau agored nesaf!

Campws Gorseinon

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Busnes
 • Y cyfryngau creadigol
 • Peirianneg
 • Iechyd a gofal plant
 • TG
 • Cerbydau modur
 • Y celfyddydau perfformio
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Cynhyrchu yn y theatr

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Edrychwch ar y recordiad o’n noson agored flaenorol:

Campws Tycoch

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Arlwyo a lletygarwch
 • Busnes
 • Cerbydau modur
 • Chwaraeon
 • Dilyniant i AU
 • Garddwriaeth
 • Gwallt a harddwch
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Iechyd a gofal plant
 • Peirianneg
 • Peirianneg electronig
 • Plymwaith
 • Teithio a thwristiaeth
 • TG
 • Trydanol

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Edrychwch ar y recordiad o’n noson agored flaenorol:

Campws Llwyn y Bryn

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Celf a dylunio (gan gynnwys diploma sylfaen)
 • Ffotograffiaeth
 • Cerddoriaeth

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Campws Llys Jiwbilî

Cwrs galwedigaethol mewn:

 • Adeiladu (Amlsgiliau)

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau prentisiaeth hefyd.

Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Dysgwch ragor am ein cyrsiau lefel uwch mewn busnes, cyfrifeg a rheolaeth (o Lefel 4).