Digwyddiadau a Nosweithiau Agored Coleg Gŵyr Abertawe

 

Darganfod sut beth yw bywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r darlithwyr, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Nosweithiau agored sydd i ddod

Cyrsiau amser llawn:

Ionawr 2023
Nos Lun 16 Ionawr - Gorseinon
Nos Lun 23 Ionawr - Tycoch
Nos Fawrth 24 Ionawr - Llwyn y Bryn

Mawrth 2023
Nos Lun 6 Mawrth - Gorseinon
Nos Fercher 8 Mawrth - Llys Jiwbilî
Nos Lun 13 Mawrth - Tycoch
Nos Fawrth 14 Mawrth - Llwyn y Bryn

Cynhelir ein nosweithiau agored ar gyfer cyrsiau amser llawn ar bob campws, gweler beth sydd gan bob campws i'w gynnig isod.

Cofrestrwch ar gyfer ein nosweithiau agored mis Ionawr

Mae'n nosweithiau agored ar gyfer cyrsiau amser llawn yn rhedeg o 5.30-7.30pm.

Anfonwch e-bost atom os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyrsiau, ceisiadau neu unrhyw beth arall, a chadwch olwg am fanylion ein digwyddiadau agored nesaf!

Campws Gorseinon

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Busnes
 • Y cyfryngau creadigol
 • Peirianneg
 • Iechyd a gofal plant
 • TG
 • Cerbydau modur
 • Y celfyddydau perfformio
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Cynhyrchu yn y theatr

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Tycoch

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Arlwyo a lletygarwch
 • Busnes
 • Cerbydau modur
 • Chwaraeon
 • Dilyniant i AU
 • Garddwriaeth
 • Gwallt a harddwch
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Iechyd a gofal plant
 • Peirianneg
 • Peirianneg electronig
 • Plymwaith
 • Teithio a thwristiaeth
 • TG
 • Trydanol

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Llwyn y Bryn

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Celf a dylunio (gan gynnwys diploma sylfaen)
 • Ffotograffiaeth
 • Cerddoriaeth

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Campws Llys Jiwbilî

Cwrs galwedigaethol mewn:

 • Adeiladu (Amlsgiliau)

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau prentisiaeth hefyd.

Rhagor o wybodaeth...

Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Dysgwch ragor am ein cyrsiau lefel uwch mewn busnes, cyfrifeg a rheolaeth (o Lefel 4).

Rhagor o wybodaeth...