Ein Lleoliad

Lleolir y Coleg ar draws sawl safle yn Abertawe. Mae Abertawe yn cynnig lleoliad anhygoel gyda chymysgedd unigryw o ddinas, arfordir a chefn gwlad.  Mae'n ddinas fodern, fywiol a leolir ar lan y môr gyda mynediad rhwydd i'r Gŵyr, ardal o harddwch naturiol arbennig ddynodedig gyntaf y DU, sydd â 32 milltir o arfordir, traethau arobryn a chefn gwlad cyfoethog. 
 
Er bod hanes diwydiannol cryf gan Abertawe, gwelwyd newidiadau mawr dros y blynyddoedd gyda datblygiadau newydd yng nghanol y ddinas ac yn ardal y marina.  Mae'r byd chwaraeon wedi bod yn rhan o hanes Abertawe hefyd ac mae'n gartref i unig dîm pêl-droed yr Uwch Gynghrair yng Nghymru.  Yn ddinas weddol fach, mae Abertawe hefyd yn cynnig y fantais o gostau byw cymharol isel.
 
Dim ond tafliad carreg i ffwrdd ceir pentref pysgota hyfryd y Mwmbwls, cyrchfan poblogaidd i dwristiaid sy'n cynnig amrywiaeth o atyniadau gan gynnwys pier, siopau bwtîg, siopau crefftau, gwerthwyr hufen iâ a bwytai. I'r dwyrain mae gwlad y sgydau Cwm Afan a Chwm Nedd sy'n baradwys i gerddwyr a beicwyr.