EAL Diploma Estynedig Technolegau Peirianneg Drydanol ac Electronig (llwybr Technoleg Electronig / Ddigidol) L3

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y rhaglen gyffrous hon yn rhoi mynediad i waith gwasanaethu, atgyweirio a gosod peiriannau golchi a/neu setiau teledu clyfar. Gan fod offer electronig yn dod yn fwy rhyngweithiol a chlyfar mae’r angen am hyfforddiant yn y maes hwn sy’n datblygu’n gyflym yn hanfodol.

Mae prinder sgiliau yn y sector hwn ac felly mae cyfleoedd cyflogaeth ardderchog ar gael.

Bydd y cwrs yn cynnwys hyfforddiant ymarferol mewn atgyweirio, gosod a gwasanaethau peiriannau golchi (nwyddau gwyn) a setiau teledi clyfar (nwyddau brown).

Diweddarwyd Ebrill 2017

Gofynion Mynediad

I ddilyn Lefel 3 bydd angen cymhwyster EAL Lefel 2 neu’r cyfwerth arnoch.

Mae cyfweliad yn orfodol ar gyfer y rhaglen astudio hon.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy ethos ‘dysgu trwy wneud’. Mae gweithdai’r Coleg yn llawn cyfarpar ac yn cynnwys cynhyrchion electronig diweddaraf y farchnad.

Bydd elfennau theori ac ymarferol. Bydd ymgeiswyr yn cael eu cysylltu â chyflogwr i helpu i gasglu cyfleoedd asesu ymarferol perthnasol. Bydd arbenigwyr gwadd blaengar y farchnad yn darparu seminarau technegol ar ddatblygiadau megis y CARTREF CLYFAR.

Bydd asesiad yn cynnwys datblygu portffolio, asesiadau ar-lein ac aseiniadau ymarferol.

Mae’r cwrs yn rhedeg ddwy noson neu un diwrnod yr wythnos am un flwyddyn academaidd. 

Cyfleoedd Dilyniant

O Lefel 3 i gyflogaeth yn y sector gwasanaethu electronig neu gwrs Lefel 4.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gwibdeithiau i ffatrïoedd lleol a chyfleoedd i ymweld â sioeau crefft a fydd yn rhoi cyfle i ymgeiswyr rwydweithio yn y diwydiant.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Tue 14 Sep 2021 | Course Code: N3ED1132 PTB2 | Cost: £650

Level 3   Tue   9am-9pm   34 weeks   Tycoch  

Start Date: Tue 14 Sep 2021 | Course Code: N3ED1132 PTB | Cost: £0

Level 3   Tue   9am-9pm   34 weeks   Tycoch  

An interview is required