EAL Diploma mewn Technolegau Peirianneg (L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn dilyn y rhaglen hon fel rhan o’u fframwaith prentisiaeth, neu fel myfyriwr rhan-amser sy’n talu ffioedd.

Mae’r cwrs, sy’n gyfwerth yn fras â phedwar cymhwyster TGAU yn cynnwys amrywiaeth eang o unedau fel y gall dysgwyr ganolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb. Nod strwythur y cymhwyster yw rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd.

Diweddarwyd Ebrill 2017

 

Dull Addysgu’r Cwrs

O 14 Hydref 2016, nid oes rhaid i ddysgwyr sydd wedi ennill cymhwyster a gydnabyddir fel dewis arall i Sgiliau Hanfodol, fel y manylir o dan y fframwaith prentisiaeth, ddilyn cymhwyster Sgiliau Hanfodol. Fodd bynnag, os yw asesiad WEST y dysgwr yn nodi bod diffygion sgiliau hanfodol gan y dysgwr a fyddai yn atal cynnydd trwy’r fframwaith, bydd rhaid rhoi sylw i hyn.

Wrth ddilyn rhaglen EAL blwyddyn, bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o unedau, sy’n rhoi cyfle iddynt archwilio amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg; bydd hyn yn ei dro yn gwella eu cyfleoedd gyrfa.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd dysgwyr sy’n ennill cymhwyster Lefel 2 yn cael mynediad i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ac addysg bellach, gan gynnwys dilyniant i’r cwrs EAL Diploma Dechnegol Estynedig Lefel 3.
Mae galw mawr am y sgiliau a’r wybodaeth y byddai’r dysgwr wedi’u hennill ac maent yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr a cholegau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:
• Esgidiau diogelwch
• Oferôls gwrth-dân
• Cyfrifiannell wyddonol
• Pennau
• Pensiliau
• Pren mesur
• Rwber
• Pad ysgrifennu (papur llinellog a phapur graff)

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.