Advanced Bicycle Maintenance

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ymarferol llawn ac asesiad ym meysydd cydosod, gosod a gwasanaethu a chynnal a chadw parhaus.

Mae’r cwrs yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch yn y gweithdy
  • Pensetiau, gerau, breciau ymyl, bothau a berynnau
  • Breciau disg a gwaedu hydrolig
  • Gerau both mewnol
  • Triwio olwynion ac adnewyddu adenydd olwynion
  • Adeiladu olwyn.

Gofynion Mynediad

Bydd rhaid i chi fod wedi cwblhau cwrs Cynnal a Chadw Beiciau sylfaenol neu fod â dealltwriaeth dda o hanfodion mecaneg beiciau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd ar Gampws Llys Jiwbilî (Fforestfach, SA5 4HB).

Gall y cwrs hwn arwain at achrediad Cytech Dau. Mae asesiadau Cytech yn cael eu cynnal gan gwmni allanol (Activate Learning) ar ddyddiad diweddarach. Siaradwch â thiwtor y cwrs os oes diddordeb gennych yn y llwybr hwn.

Cyfleoedd Dilyniant

Achrediad i Cytech Dau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beic ac offer ar gyfer y cwrs.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 6 Feb 2023 | Course Code: ZA247 ST7 | Cost: £350

Level TBC   Mon   5.30 - 8.30pm   6 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Mon 5 Jun 2023 | Course Code: ZA247 ST8 | Cost: £350

Level TBC   Mon   5.30 - 8.30pm   6 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket