Blas ar Asia

Trosolwg o’r Cwrs

Bob wythnos, meistrolwch y grefft o baratoi a choginio dwy saig egsotig gan gynnwys bwyd Gwlad Thai a Fiet-nam.
Cynllun addysgu:

• Wythnos 1- Cyflwyniad i’r cwrs ac arddangosiad coginio gan eich tiwtor
• Wythnos 2- Sesiwn ymarferol
• Wythnos 3- Sesiwn ymarferol
• Wythnos 4- Sesiwn ymarferol
• Wythnos 5- Sesiwn ymarferol a gwerthuso’r cwrs

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr neu’r rhai a hoffai ddatblygu eu gwybodaeth o goginio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir yn bennaf yn yr ystafell ddosbarth, gyda gweithgareddau ymarferol. Oherwydd natur analwedigaethol y cwrs, ni chwblheir unrhyw asesiadau ffurfiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Dosbarthiadau coginio pellach (anachrededig)

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch restr lawn o gynnwys y cwrs ynghyd â ryseitiau fel rhan o’r wers gyntaf, ac yn ystod y wers honno byddwch hefyd yn cael rhaglen sefydlu’r coleg, briff iechyd a diogelwch ac arddangosiad ymarferol gan diwtor y cwrs. 

Gwybodaeth hanfodol - bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol: 

•      Yr holl gynhwysion (tua £10 yr wythnos)

•      Dillad gwarchod (cot neu ffedog wen a het neu rwyd wallt)

Hylendid a diogelwch:

•      Ni chaniateir gemwaith yn y gegin

•      Rhaid clymu gwallt hir yn ôl a’i roi mewn rhwyd wallt

•      Ni chaniateir ewinedd gel na farnais ewinedd. 

•      Rhaid gwisgo esgidiau gwastad, caeedig, di-lithr

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.