Blas ar Wlad Thai

Trosolwg o’r Cwrs

Bob wythnos, meistrolwch y grefft o baratoi a choginio dwy saig Thai, gan gynnwys ryseitiau go iawn. Addysgu arfaethedig:

  • Wythnos 1 - Cyflwyniad i’r cwrs ac arddangosiad coginio gan y tiwtor
  • Wythnos 2 - Sesiwn ymarferol
  • Wythnos 3 - Sesiwn ymarferol
  • Wythnos 4 - Sesiwn ymarferol
  • Wythnos 5 - Sesiwn ymarferol a gwerthuso’r cwrs  

Ychwanegwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs yn addas i ddechreuwyr neu’r rhai a hoffai ddatblygu eu gwybodaeth o goginio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir yn yr ystafell ddosbarth yn bennaf, gyda gweithgareddau ymarferol. Oherwydd natur analwedigaethol y cwrs, ni chwblheir asesiadau ffurfiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Dosbarthiadau coginio pellach (heb eu hachredu).

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael rhestr lawn o gynnwys y cwrs ynghyd â ryseitiau fel rhan o’r wers gyntaf. Yn ystod y wers gyntaf hefyd byddwch yn dilyn rhaglen sefydlu’r Coleg, briff iechyd a diogelwch ac arddangosiad ymarferol gan diwtor y cwrs.

Bydd gofyn i chi ddarparu: yr holl gynhwysion (tua £10 yr wythnos); dillad gwarchodol (cot neu ffedog wen a het neu rwyd wallt).

Gwybodaeth hylendid a diogelwch: Ni chaniateir gemwaith yn y gegin; rhaid clymu gwallt hir yn ôl yn llwyr a’i roi mewn rhwyd wallt; ni chaniateir ewinedd jel na farnais ewinedd; rhaid gwisgo esgidiau caedig, di-lithr, gwastad.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.