Chwythsychu Chwaethus

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am wella neu hogi eu sgiliau chwythsychu.

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Byddai rhywfaint o brofiad chwythsychu yn fanteisiol e.e. Cyflwyniad i Chwythsychu a Gorffennu Gwallt – cwrs dau ddiwrnod a gynigir gan Goleg Gŵyr Abertawe.

Os nad oes gennych offer a phennau, gallwn ni ddarparu’r rhain.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn dysgu sut i greu effaith chwythsychu chwaethus gan ddefnyddio sychwr gwallt a brwshys crwn.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 24 May 2021 | Course Code: ZA137 CR5 | Cost: £55

Level -   Mon   9.30am-4pm   1 day   Tycoch  

Enrol on this course