Coginio i Figaniaid

Rhan-amser
Tycoch
10 wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bob wythnos, cewch gyfle i feistroli’r grefft o baratoi a choginio dwy rysáit figan.  

Byddwch yn paratoi amrywiaeth o ganapés, cyrsiau cyntaf, prif gyrsiau a phwdinau. Byddwch hefyd yn dysgu i addasu ryseitiau i gynnwys blasau a chynhwysion gwahanol.

Sesiwn 1 – Cyflwyniad ac arddangosiad coginio.   
Sesiynau 2-10 – Sesiynau ymarferol, gyda gwerthusiad cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Efallai eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn teimlo bod angen gwella’ch sgiliau. 

18+ oed  

Gan eich bod yn gweithio ym maes cynhyrchu bwyd:  

  • Dim gemwaith na thlysau 
  • Dim farnais ewinedd nac ewinedd jel  
  • Caniateir ychydig iawn o golur.

Dull Addysgu’r Cwrs

Arddangosiadau gan y darlithydd, gwaith ymarferol.  

Ni fydd asesiad ffurfiol.  

Drwy gydol y sesiynau, cewch adborth geiriol, ynghyd ag awgrymiadau a chymhorthion defnyddiol. 

Byddwn ni’n darparu ryseitiau, ac rydyn ni’n eich annog i gadw’r rhain mewn portffolio bach.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i gwrs amser llawn.
Gallech ddewis dilyn cwrs byr, anachrededig arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd y cwrs - £175.

Gan eich bod yn paratoi bwyd, mewn cegin fasnachol, rhaid i fyfyrwyr ddarparu’r canlynol: 

  • Het a gymeradwyir gan y diwydiant (rhwyd wallt o leiaf) 
  • Cot wen (ffedog o leiaf) 
  • Esgidiau caeedig di-lithr. 

Bydd cynhwysion yn costio tua £10 yr wythnos. 

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 15 Jan 2024 | Course Code: ZA290 ETA | Cost: £175

Level -   Mon   5.30-8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket