Coginio Heb Glwten

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i waith yn y diwydiant arlwyo/coginio. Bob wythnos, byddwch yn coginio rysáit wahanol nad yw’n cynnwys glwten.

Dysgwch bryd a sut i addasu ryseitiau, yn unol â gofynion dim glwten. Bydd seigiau’n cynnwys: bara, crwst, pwdinau a phrif gyrsiau.

Dylech ddeall pwysigrwydd diogelwch bwyd ac alergeddau wrth paratoi bwydydd heb glwten.

Ychwanegwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Awydd i ddysgu ac awch i gyflawni. Yn ogystal bydd angen trafodaeth dros y ffôn â staff addysgu.

Dull Addysgu’r Cwrs

Arsylwi parhaus, hunanarfarnu ac adborth llafar. Nid yw’r cwrs hwn yn cynnwys asesiadau allanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Cyrsiau coginio anachrededig eraill neu gwrs arlwyo amser llawn

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i chi ddarparu a gwisgo cyfarpar diogelu personol (cot wen a rhwyd wallt o leiaf) ac esgidiau diogelwch di-lithr.

Rhaid clymu gwallt yn ôl a’i roi mewn rhwyd wallt.

Ni chaniateir gemwaith, tyllu croen nag ewinedd gel.

Caiff cynhwysion eu darparu am gost fach bob wythnos, neu gallwch ddarparu’ch cynhwysion eich hun.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 18 Jan 2021 | Course Code: ZA060 PTA2 | Cost: £120

Level -   Mon   1-4pm   6 weeks   Tycoch  

Enrol on this course