Coginio Sylfaenol a Mwy

Trosolwg o’r Cwrs

Bob wythnos, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau coginio sylfaenol a chynhyrchu seigiau mwy anturus.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn bennaf yn yr ystafell ddysgu, gyda gweithgareddau ymarferol. Oherwydd natur analwedigaethol y cwrs, ni chwblheir asesiadau ffurfiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Dosbarthiadau coginio pellach (heb eu hachredu).

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael rhestr lawn o gynnwys cwrs ynghyd â ryseitiau fel rhan o’r wers gyntaf, ac yn ystod y wers honno bydd sesiwn sefydlu, briff iechyd a diogelwch ac arddangosiad ymarferol gan diwtor y cwrs. 

Gwybodaeth hanfodol – bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol: 

  • Yr holl gynhwysion (tua £10 yr wythnos)
  • Dillad gwarchod (cot neu ffedog wen a het neu rhwyd wallt)

Hylendid a diogelwch:

  • Ni chaniateir gemwaith yn y gegin
  • Rhaid clymu gwallt hir yn ôl a’i roi mewn rhwyd wallt
  • Ni chaniateir ewinedd gel na farnais ewinedd 

Rhaid gwisgo esgidiau gwastad, caeedig, gwrth-lithr

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.