Creu a Datblygu Gwefannau

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd wedi’i gynllunio ar gyfer cynllunio, dylunio ac adeiladu gwefannau. Mae’r uned hon yn ymwneud â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ddefnyddiwr TG i ddewis a defnyddio amrywiaeth eang o offer a thechnegau meddalwedd gwefannau canolradd i gynhyrchu gwefannau aml-dudalen. Efallai y bydd angen cymorth a chyngor gan bobl eraill ar gyfer unrhyw agwedd sy’n anghyfarwydd.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Gofynion Mynediad

Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs Agored gwefan Lefel 2 neu gwrs dylunio tebyg ar Lefel 2.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos. Mae asesu’n cynnwys portffolio o waith.

Cyfleoedd Dilyniant

Cwrs Agored Sgriptio Gweinydd Sylfaenol Lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.