Paratoi ar gyfer Cwrs Arolygu Weldio Gweledol CSWIP 3.0

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs Paratoi ar gyfer Arolygu Weldio Gweledol CSWIP 3.0 ar gyfer weldwyr, gweithredwyr, arolygwyr llinell, a fformyn sy’n cynnal archwiliadau gweledol o gymalau wedi’u weldio. Mae hefyd yn addas ar gyfer staff rheoli ansawdd weldio ac unrhyw un sydd angen hyfforddiant sylfaenol mewn arolygu weldio ochr yn ochr â chymhwyster. 

Erbyn diwedd y cwrs, dylech fod yn gallu: 

  • Adnabod diffygion weldio amrywiol 
  • Deall y dechnoleg weldio berthnasol gysylltiedig ag archwiliad gweledol 
  • Deall yr angen am ddogfennau weldio 
  • Bod yn ymwybodol o godau a safonau cysylltiedig â gofynion arolygu 
  • Cynnal arolygiad o ddefnyddiau gwreiddiol a defnyddiau traul 
  • Cynnal arolygiad gweledol o weldiau, adrodd amdanynt ac asesu eu cydymffurfiad â meini prawf penodedig 
  • Pasio arholiad CSWIP Arolygu Weldio Gweledol. 

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs hwn, ond argymhellir bod gan ymgeiswyr o leiaf chwe mis o brofiad peirianneg gysylltiedig â weldio a dwy flynedd o brofiad diwydiannol.

Cyfleoedd Dilyniant

ASME IX/ BSEN ISO 9606 Profion Weldio, gwaith a dilyniant ar amrywiaeth o gontractau weldio codedig. Bydd dilyniant i’r cwrs arolygu 3.1 yn cael ei gymeradwyo.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau weldio codedig

CAPTCHA
Mae'r cwestiwn hwn ar gyfer profi a ydych chi'n ymwelydd dynol ai peidio ac i atal cyflwyniadau sbam awtomataidd.
Image CAPTCHA
Rhowch y cymeriadau a ddangosir yn y ddelwedd.