Cwrs Sylfaenol Torri Gwallt Menywod

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad i dechnegau torri sylfaenol ar wallt menywod. Byddwch yn astudio’r toriadau canlynol:

  • Un hyd
  • Haenau sylfaenol
  • Graddoli

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol ond bydd yn addas i ddysgwyr â phrofiad blaenorol ym maes trin gwallt sydd am hogi neu addasu eu sgiliau.

Bydd angen dau ben ymarfer arnoch yn ogystal ag offer torri sylfaenol h.y. siswrn, crib, clipiau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Arddangosiadau ymarferol ac ymarfer ar bennau. Cewch gyfle hefyd i gwblhau toriadau ar gleientiaid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost y cit i’w chadarnhau.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 12 Apr 2021 | Course Code: ZA1243 ST | Cost: £120

Level -   Mon   6-9pm   8 weeks   Tycoch  

Enrol on this course