Cyflwyniad i Chwythsychu a Gorffennu Gwallt

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rhai sy’n ystyried trin gwallt fel gyrfa neu a hoffai ddysgu sut i chwythsychu a steilio gwallt hir/canolig.

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol na chymwysterau ar gyfer y cwrs hwn.
Darperir pennau ac offer.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn dysgu sut i chwythsychu gwallt hir/canolig gan ddefnyddio brwshys crwn a fflat.
Byddwch hefyd yn dysgu sut i wresogi offer steilio megis sythwyr gwallt a gefeiliau i greu edrychiad gorffenedig.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 10 May 2021 | Course Code: ZA137 CR4 | Cost: £95

Level -   Mon   9.30am-4pm   2 weeks   Tycoch  

Enrol on this course