Cyflwyniad i Fodelu 3D

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Gall meddalwedd modelu 3D fod o gymorth mewn amrywiaeth o sectorau gwahanol. Gellir ei ddefnyddio mewn argraffu 3D, gemau, ffilm a VFX, celf cysyniad, animeiddio 3D, dylunio cynnyrch, dylunio pensaernïol, dylunio ceir, hysbysebu ac ati.

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu’r sgiliau a’r technegau meddalwedd 3D canlynol:

  • Modelu 3D Modelling a Theori Geometrig
  • Modelu Amlonglog
  • Modelu NURBS
  • Dadlapio UV
  • Gweadu sylfaenol gan ddefnyddio Photoshop

Ychwanegwyd Mehefin 2021

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw sgiliau/profiad blaenorol ar gyfer y cwrs hwn, ond bydd unrhyw ddefnydd blaenorol o gymwysiadau/meddalwedd creadigol megis Photoshop/After Effects/Blender yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn y dosbarth a’i asesu ar dasgau seiliedig ar weithdy yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y cwrs yn para 10 wythnos am ddwy awr yr wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd y sgiliau a’r technegau y byddwch yn eu dysgu ar y cwrs hwn yn eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth mewn amrywiaeth o sectorau megis: dylunio cynnyrch 3D, celf cysyniad, dylunio gemau, ffilm a VFX, animeiddio 3D, dylunio pensaernïol, dylunio ceir a llawer mwy.

Mae cyfle hefyd i symud ymlaen i gwrs Gradd Sylfaen mewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol sy’n cael ei gynnig ar Gampws Tycoch ar hyn o bryd.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.