Cyflwyniad i Graffeg Symudol

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Mae graffeg symudol i’w gweld ym mhob man - mewn hysbysebion, y cyfryngau cymdeithasol, dilyniannau teitl ar y teledu, fideos cerddoriaeth, mae’r rhestr yn mynd ymlaen. Wrth i ni dyfu’n ddyfnach i’r oes ddigidol, mae’r galw am graffeg symudol yn parhau i dyfu. Mae graffeg symudol yn gyfrwng gwych ar gyfer cyfleu gwybodaeth, ond ni fydd eich gwaith byth yn sefyll allan oni bai eich bod yn gwybod yn iawn beth rydych chi’n ei wneud!

Trwy gwblhau’r cwrs hwn, byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau graffeg symudol fydd yn rhoi modd i chi greu gwaith graffeg symudol sy’n edrych yn broffesiynol. Mae’r cwrs hwn wedi’i strwythuro trwy gyfnodau addysgu byr ac yna bydd rhaid i chi gwblhau aseiniad. Yn ogystal â dysgu sut i greu animeiddiadau caboledig, mae hyn hefyd yn sicrhau eich bod yn cael eich annog i roi’r sgiliau hyn ar waith yn annibynnol.

Byddwch yn dysgu’r sgiliau canlynol ar y cwrs hwn:

  • ‘Keyframing’ sylfaenol
  • Cyflwyniad i ddefnyddio golygydd graff ar gyfer animeiddio
  • Esboniad trylwyr a defnydd o ryngosod ‘keyframe’
  • 12 egwyddor animeiddio
  • Sgiliau cyfansoddiadol hanfodol
  • Sgiliau dylunio hanfodol
  • Sgiliau ‘keyframing’ uwch
  • Cyd-destunoli sgiliau trwy aseiniadau wedi’u cynllunio’n benodol

Ychwanegwyd Mehefin 2021

Gofynion Mynediad

Nid oes angen sgiliau/profiad blaenorol ar gyfer y cwrs hwn, ond bydd unrhyw ddefnydd blaenorol o gymwysiadau/meddalwedd creadigol megis Photoshop neu Illustrator yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn y dosbarth a’i asesu drwy dasgau seiliedig ar weithdy yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y cwrs yn para 10 wythnos am ddwy awr yr wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd y sgiliau a’r technegau y byddwch yn eu dysgu ar y cwrs hwn yn eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth mewn amrywiaeth o ddiwydiannau megis hysbysebu, marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol, creu cynnwys, ffilm a theledu, animeiddio ac ati.

Bydd y cwrs hefyd yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i astudio cwrs Gradd Sylfaen mewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol sy’n cael ei gynnig ar Gampws Tycoch.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.