Cyflwyniad i Wneud Bara

Rhan-amser
Tycoch
10 wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad da i fara a melysion burum. 

Byddwch yn dysgu sut i wneud amrywiaeth o fara ac eitemau wedi’u heplesu, gan ddefnyddio dulliau a thechnegau traddodiadol.  

Gall yr eitemau y byddwch yn eu paratoi gynnwys torthau bara, rholiau bara, byns wedi’u heplesu e.e. byns Chelsea, byns eisin a bara arbenigol. 

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Efallai eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn teimlo bod angen gwella’ch sgiliau. 

18+ oed  

Gan eich bod yn gweithio ym maes cynhyrchu bwyd:  

  • Dim gemwaith na thlysau 
  • Dim farnais ewinedd nac ewinedd jel  
  • Caniateir ychydig iawn o golur.

Dull Addysgu’r Cwrs

Arddangosiadau gan y darlithydd, gwaith ymarferol.  

Ni fydd asesiad ffurfiol.

Drwy gydol y sesiynau, cewch adborth geiriol, ynghyd ag awgrymiadau a chymhorthion defnyddiol. 

Byddwn ni’n darparu ryseitiau, ac rydyn ni’n eich annog i gadw’r rhain mewn portffolio bach.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i gwrs amser llawn.
Gallech ddewis dilyn cwrs byr, anachrededig arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd y cwrs - £175.

Gan eich bod yn paratoi bwyd, mewn cegin fasnachol, rhaid i fyfyrwyr ddarparu’r canlynol:  

  • Het a gymeradwyir gan y diwydiant (rhwyd wallt o leiaf) 
  • Cot wen (ffedog o leiaf) 
  • Esgidiau caeedig di-lithr. 

Bydd cynhwysion yn costio tua £10 yr wythnos.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.