Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Cynnal a Chadw e-Feiciau

Rhan-amser
Llys Jiwbilî
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bwriedir y cwrs hwn i selogion e-feicio a’i nod yw rhoi’r sgiliau i baratoi beiciau’n ddiogel ar gyfer eu reidio ac i atgyweirio’r problemau mwyaf cyffredin yn ystod taith feic.

Ar y cwrs Cynnal a Chadw Sylfaenol hwn, byddwch yn dysgu:

  • Gwirio offer cyn taith feic
  • Datseimio, glanhau ac iro
  • Breciau – addasu’r ceblau a’r padiau a gosod rhai newydd
  • Gerau – mynegeio, addasu’r ceblau, addasu’r terfyn
  • Trawsyrru – atgyweirio’r gadwyn a gosod un newydd
  • Addasu penset
  • Olwynion – tyllau, atgyweirio teiars
  • Atgyweiriadau brys – delio â’r hyn sy’n gallu mynd o chwith yn ystod taith feic

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen gofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd gyda’r hwyr neu dros nifer o ddiwrnodau yn dechrau ym mis Medi 2021.

Cyfleoedd Dilyniant

Os hoffech ennill cymhwyster ffurfiol, gallwch symud ymlaen i gwrs e-feicio Cytech Technegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beiciau ac offer yn ystod y cwrs.

Mae cyllid CDP ar gael i dalu am gostau’r cwrs. I wybod rhagor ac i wirio a ydych yn gymwys, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudi...

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 27 Nov 2023 | Course Code: ZA247 SJP18 | Cost: £0

Level N/A   Mon   08:30 - 4pm   1 day   Jubilee Court  

Start Date: Wed 10 Jan 2024 | Course Code: ZA247 SJP32 | Cost: £0

Level N/A   Wed   08:30 - 4pm   1 day   Jubilee Court  

Start Date: Tue 7 May 2024 | Course Code: ZA247 SJP33 | Cost: £0

Level N/A   Tue   8:30 - 4pm   1 day   Jubilee Court  

Start Date: Mon 8 Jul 2024 | Course Code: ZA247 SJP34 | Cost: £0

Level N/A   Mon   8:30 - 4pm   1 day   Jubilee Court