Cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol Rhan-amser

Trosolwg o’r Cwrs

Ar hyn o bryd mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol rhan-amser, sy’n cael eu haddysgu yn y Coleg ac yn y gymuned. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn cyn bo hir.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, ffoniwch Michelle Williams ar 01792 284000 neu e-bostiwch michelle.williams@coleggwyrabertawe.ac.uk

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.