Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel Un

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio a’i nod yw rhoi lefel dda o allu mecanyddol er mwyn cynnal a chadw beic.

Bydd yn rhoi hyder i chi wneud gwaith atgyweirio a gwasanaethu a bydd yn eich addysgu sut i wybod pryd bydd angen i chi weld technegydd hyfforddedig mwy profiadol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu:

  • Pensetiau
  • Bracedi gwaelod
  • Trenau gyriant
  • Gosod gerau
  • Breciau
  • Bothau
  • Teiars a thiwbiau 

Bydd y cwrs hwn yn cael ei asesu’n allanol gan ddarparwr achrededig Cytech, Activate Cycle Academy i Cytech un. Mae dwy ran i’r cwrs Cytech un – theori a thechnegol. Byddwch chi’n gwneud y theori gartref - byddwn ni’n anfon dolen atoch i weithio trwyddo. Byddwch chi’n dod i’r Coleg am yr hyfforddiant technegol am ddau ddiwrnod.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd dros ddau ddiwrnod.

Bydd y cwrs yn cael ei asesu i Cytech un gan aseswr achrededig allanol o’r Activate Cycle Academy, Rhydychen. Byddwn yn rhoi’r dyddiad ar gyfer y sesiwn asesu yn ystod yr hyfforddiant.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen i’r cwrs Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel Dau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beic ac offer ar gyfer y cwrs. Mae Cyllid CDP ar gael i dalu am gost y cwrs. I wybod rhagor ac i weld a ydych chi’n gymwys i’w gael, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 5 Jun 2023 | Course Code: ZA247 STP37 | Cost: £0

Level TBC   Monday and Tuesday   8.30 - 5pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 8 Jun 2023 | Course Code: ZA247 STP38 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   8.30 - 5pm   2 Days   Jubilee Court