Cynnal a Chadw Beiciau Un Cytech

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio a’i nod yw rhoi lefel dda o allu mecanyddol er mwyn cynnal a chadw beic.

Bydd yn rhoi hyder i chi wneud gwaith atgyweirio a gwasanaethu a bydd yn eich addysgu sut i wybod pryd bydd angen i chi weld technegydd hyfforddedig mwy profiadol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu:

 • Pensetiau
 • Bracedi gwaelod
 • Trenau gyriant
 • Gosod gerau
 • Breciau
 • Bothau
 • Teiars a thiwbiau 

Mae dwy ran i’r cwrs Cynnal a Cadw Beiciau Un Cytech sef theori a thechnegol. Byddwch chi’n gwneud y theori gartref - byddwn ni’n anfon dolen atoch i weithio trwyddo. Byddwch chi’n dod i’r Coleg am yr hyfforddiant technegol am ddau ddiwrnod.

Mae Theori Cynnal a Chadw Beiciau Un Cytech yn cwmpasu:

 • Arferion gweithdy
 • Trorym / iro
 • Teiars a thiwbiau
 • Safonau Prydeinig
 • Archwiliad cyn cyflenwi
 • Iechyd a diogelwch
 • Deddfwriaeth Prynwyr 

Pan gewch eich manylion mewngofnodi, bydd nodiadau astudio i weithio trwyddynt cyn cwblhau cwestiynau dewis lluosog.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd dros ddau ddiwrnod.

Bydd aseswr Cytech yn ymweld â’n cyfleuster hyfforddi yn ddiweddarach i gynnal yr asesiad. Byddwn ni’n rhoi’r dyddiad hwn i chi yn ystod yr hyfforddiant.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen i’r cwrs Cynnal a Chadw Beiciau Dau Cytech.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beic ac offer ar gyfer y cwrs. Mae Cyllid CDP ar gael i dalu am gost y cwrs. I wybod rhagor ac i weld a ydych chi’n gymwys i’w gael, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 11 Jul 2022 | Course Code: ZA247 STP30 | Cost: £0

Level 1   Mon-Tue   8.30-5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Thu 14 Jul 2022 | Course Code: ZA247 STP31 | Cost: £0

Level 1   Thu-Fri   8.30-5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 18 Jul 2022 | Course Code: ZA247 STP32 | Cost: £0

Level 1   Mon-Tue   8.30-5pm   1 week   Jubilee Court