Dechrau arni mewn CAD

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad yr uned hon yw rhoi cyflwyniad eang i chi i gynllunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) a’i gymwysiadau mewn peirianneg. Mae’r uned yn cynnwys astudio cymwysiadau CAD, arlunio gyda CAD a rheoli system CAD yn effeithiol.

Ychwanegwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Defnyddio CAD
  • Cynhyrchu llun CAD syml mewn 2D a 3D
  • Dangos sut i gadw a storio ffeiliau data CAD yn gywir
  • Dangos sut i allbynnu data CAD i ddyfeisiau perifferol

Cyfleoedd Dilyniant

Cwrs Lefel 2 mewn maes pwnc tebyg

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 16 Jan 2023 | Course Code: N1U1295 ETA | Cost: £150

Level 1   Monday   6 - 9pm   15 weeks   Tycoch  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket