Dechrau arni yn y Bwyty – Cyflwyniad i’r Barista

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd ycwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i chi i weithio yn y diwydiant gwasanaeth bwyd/bwytai. Byddwch yn cwblhau un uned fel rhan o’r cwrs hwn:

  • Paratoi a Gweini Diodydd Poeth gan Ddefnyddio Offer Arbenigol (gallu paratoi man gwaith ac offer ar gyfer gwasanaeth / gwybod sut i baratoi man gwaith ac offer ar gyfer gwasanaeth / gallu paratoi a gweini diodydd poeth / kgwybod sut i paratoi a gweini diodydd poeth.

Diweddarwyd Chwefror 2019

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych ddiddordeb brwd i weithio yn y diwydiant bwytai. Efallai eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn teimlo bod angen i chi wella’ch sgiliau.
Bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad anffurfiol/sesiwn arweiniad, cyn cofrestru.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir ac asesir y cwrs ar Gampws Tycoch ym mwyty hyfforddi Vanilla Pod. Bydd dulliau asesu’n cynnwys arsylwadau ymarferol, chwarae rôl, trafodaethau, profion byr a gwersi theori.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn cwblhau portffolio o dystiolaeth, a gaiff ei gyflwyno i’r gwirwyr allanol i’w safoni.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i gwrs amser llawn neu gallech ddewis cwblhau cwrs byr arall, fel dilyniant naturiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Er mwyn cynnal ymddangosiad proffesiynol, bydd yn ofynnol i chi wisgo sgert/trwser du, ynghyd â blows/crys trwsiadus. Bydd yn ofynnol i chi wisgo esgidiau du, caeedig hefyd. Rhaid gwisgo gwallt hir i fyny. Ni chaniateir gemwaith gweladwy na thyllau corff. Dim farnais ewinedd/ewinedd gel.
Ni chaniateir llawer o golur.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.