Diploma mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn dilyn City & Guilds Diploma Lefel 3 sydd â’r nod o gefnogi technegwyr cerbydau yn yr agwedd ddiagnostig ar y Diwydiant Gwasanaethu ac Atgyweirio Cerbydau Modur.

Mae’r cymhwyster Lefel 3 hwn yn darparu dull safonol ar gyfer addysgu ac asesu’r gofynion o ran gwybodaeth a sgiliau. Mae hefyd yn darparu’r gofynion o ran gwybodaeth ar gyfer ei VCQ cysylltiedig ac yn ffurfio’r elfen wybodaeth o fframwaith IMI Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio (Cerbydau Ysgafn).

Unedau gorfodol:
Iechyd, Diogelwch a Chadw Tŷ Da yn yr Amgylchedd Modurol
Rolau Swyddi Cynorthwyol yn yr Amgylchedd Gwaith Modurol
Defnyddiau, Ffabrigo, Offer a Dyfeisiau Mesur a ddefnyddir yn yr Amgylchedd Modurol
Unedau arbenigol gorfodol:
Canfod a Chywiro Namau Systemau Siasi Cerbydau Ysgafn
Canfod a Chywiro Namau Systemau Injans Cerbydau Ysgafn
Canfod a Chywiro Namau Systemau Trawsyrru Cerbydau Ysgafn
Canfod a Chywiro Namau Systemau Trydanol ac Electronig Cerbydau Ysgafn

Diweddarwyd Tachwedd 2018

Gofynion Mynediad

Efallai fod ymgeiswyr wedi’u cofrestru ar y fframwaith prentisiaeth cysylltiedig neu maen nhw wedi cwblhau Diploma Technegol Cerbydau Modur Lefel 2 a’r VCQ seiliedig ar gymhwysedd.

Bydd panel dethol yn ystyried profiad academaidd a galwedigaethol presennol pob ymgeisydd yn ogystal â’r brwdfrydedd a’r penderfyniad i lwyddo.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy arddangosiadau ymarferol sy’n cael eu hategu gan dasgau gwaith realistig, lle mae’r pwyslais arnoch chi yn dangos y sgiliau gofynnol. Rhoddir gwybodaeth sylfaenol ar gyfer pob uned trwy ddull addysgu yn yr ystafell ddosbarth, lle cewch eich annog i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr.

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau i asesu dysgwyr gan gynnwys gweithgareddau ymarferol, arholiadau ar-lein dewis lluosog a chymryd rhan mewn gwaith portffolio ac aseiniadau.

Cyfleoedd Dilyniant

Efallai y bydd dysgwyr llwyddiannus sydd hefyd yn dilyn rhaglen brentisiaeth wedi sicrhau’r wybodaeth sylfaenol angenrheidiol sydd ei hangen i gwblhau’r VCQ cysylltiedig.

Mae’r cwrs yn cymhwyso ar gyfer pwyntiau UCAS, ac efallai y bydd cyfleoedd ar gael hefyd ar gyfer dilyniant i raglenni Addysg Uwch cysylltiedig yn ôl disgresiwn y prifysgolion dynodedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn offer hanfodol ar gyfer cwblhau’r cwrs:

Gwerslyfr arbenigol ‘Fundamentals of Motor Vehicle Technology L1-3’ (ISBN=978 1 4085 15181)
Oferôls ac esgidiau blaen dur sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch EN345-1.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.