Dyfarniad mewn Ffotograffiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Uned 1 Y Camera: Ffilm neu Ddigidol
Bwriad yr uned orfodol hon yw cyflwyno’r myfyriwr i’r defnyddiau, y swyddogaethau, yr egwyddorion a’r sgiliau sylfaenol o ran defnyddio camera ffilm neu gamera digidol. Yn ogystal, mae’n ceisio annog y myfyriwr i ymgyfarwyddo â’r camera ac archwilio pob posibilrwydd sydd ar gael trwy ddefnyddio camera.

Uned 4 Delweddu ac Argraffu Digidol
Bwriad yr uned hon yw cyflwyno’r myfyriwr i amrywiaeth o offer, meddalwedd a sgiliau angenrheidiol i lawrlwytho, addasu ac argraffu a/neu arddangos delwedd ddigidol yn ddiogel. Yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag Uned 1, mae’n annog myfyrwyr i ddefnyddio’r sgiliau a’r dysgu a gafwyd yn yr uned gyntaf o ran creu delweddau a chynnig y gadwyn ddigidol gyflawn, o’r broses tynnu llun i’r broses argraffu/arddangos.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Dim

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesiad parhaus

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys Lefel 2 Celf a Dylunio, Lefel 3 Celf a Dylunio, Diploma Sylfaen Lefel 3 Celf a Dylunio a Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddai’n ddefnyddiol cael eich camera eich hun ond nid yw’n hanfodol. DSLR neu gamera tebyg â gosodiadau â llaw a chof bach.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 12 Jan 2021 | Course Code: R2A213 ELB | Cost: £90

Level 2   Tue   5.30-8.30pm   20 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course