Dyfarniad mewn Gwneud Printiau

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau. Cewch eich annog i archwilio ac arbrofi gydag amrywiaeth o brosesau traddodiadol a chyfoes, er mwyn datblygu sgiliau a datrysiadau creadigol.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth, am dair awr yr wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys Lefel 2 Celf a Dylunio, Lefel 3 Celf a Dylunio, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio a Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 11 Jan 2021 | Course Code: R2A1304 PLA | Cost: £90

Level 2   Thu   1.30-4.30pm   20 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course