Dyfarniad mewn Lluniadu

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs 20 wythnos sy’n archwilio technegau lluniadu a gwneud marciau i ddatblygu’ch sgiliau lluniadu arsylwadol wrth ystyried y ffurf ddynol. Byddwch yn dysgu technegau lluniadu gan ystyried cyfrannedd, ffurf, llinell a thôn, ac arbrofi gydag amrywiaeth o ddefnyddiau traddodiadol a chyfoes.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth, am dair yr wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys Lefel 2 Celf a Dylunio, Lefel 3 Celf a Dylunio a Diploma Sylfaen Lefel 3 Celf a Dylunio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwn yn darparu defnyddiau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.