Dyfarniad mewn Pontio i Waith Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar) NCFE / CACHE

Trosolwg o’r Cwrs

O fis Medi 2021, bydd y gofynion canlynol yn berthnasol:

Os yw lleoliad gofal plant yn darparu ar gyfer plant  rhwng 0-12 oed, dylai’r unigolyn sy’n gyfrifol feddu ar y canlynol:

  • Cymhwyster gofal plant Lefel 3 a
  • Chymhwyster gwaith chwarae Lefel 3 neu ddyfarniad llai fel y cydnabyddir ar Restr SkillsActive.

Diweddarwyd Gorffennaf 2020

Gofynion Mynediad

Isafswm oedran y dysgwr yw 18 oed.

Rhaid i ddysgwyr sydd am ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar) fod wedi cyflawni cymhwyster blynyddoedd cynnar Lefel 3 addas fel Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant ac Addysg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae a bydd yn datblygu’r wybodaeth sydd ei hangen wrth weithio mewn lleoliadau gwaith chwarae. Mae’n rhoi sylw i’r damcaniaethau a’r egwyddorion chwarae a gwaith chwarae, rheoli risg a sut i gefnogi anghenion a hawliau plant i greu amgylcheddau chwarae amrywiol.

Rhaid i ddysgwyr gyflawni dwy uned orfodol sy'n gyfanswm o 12 credyd.

  • Uned 1 - Deall y damcaniaethau sy'n sail i ymarfer gwaith chwarae
  • Uned 2 - Deall agweddau ar ymarfer gwaith chwarae

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai cyflogaeth addas gynnwys: ymarferydd gwaith chwarae ysbyty; ymarferydd clwb gwyliau; ymarferydd clwb ar ôl ysgol; ymarferydd canolfan antur

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn mynychu’r Coleg am 15 wythnos ar ddydd Iau 6pm-8pm.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Thu 16 Sep 2021 | Course Code: C3A216 ETD | Cost: £130

Level 3   Thur   6-8pm   15 weeks   Tycoch  

Start Date: Mon 7 Feb 2022 | Course Code: C3A216 ETD2 | Cost: £130

Level 3   Thur   6-8pm   15 weeks   Tycoch