Dysgu i Godio gyda C#

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gyfle i ddysgu’r prosesau datblygu sy’n gysylltiedig ag ysgrifennu cymwysiadau meddalwedd gan ddefnyddio iaith raglennu fodern (C #).

Bydd gan y myfyriwr nodweddiadol ddealltwriaeth dda o sut i weithredu meddalwedd gan ddefnyddio rhaglenni a yrrir gan ddigwyddiadau. Bydd yn gallu mireinio rhaglen a yrrir gan ddigwyddiad i wella ansawdd a gallu profi gweithrediad rhaglen a yrrir gan ddigwyddiad.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Dim, ond bydd unrhyw wybodaeth o raglennu yn ddefnyddiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs am ddwy awr yr wythnos dros 15 wythnos.

Cynhelir asesiadau drwy brawf ymarferol byr.

Cyfleoedd Dilyniant

City & Guilds 7540-039 Lefel 3 Creu rhaglen gyfrifiadurol gwrthrych-gyfeiriadol gan ddefnyddio C#

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.
Bydd rhaid i fyfyrwyr lawrlwytho Visual Studio 2017 Community Edition (rhad ac am ddim) hefyd.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 20 Sep 2021 | Course Code: C2U1786 ETA | Cost: £80

Level 2   Mon   7-9pm   15 weeks   Tycoch  

Enrol on this course