Estyniadau Blew Amrant Lash FX

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymwneud â pharatoi a darparu triniaethau estyniadau blew amrant unigol. Er mwyn dilyn y cwrs hwn bydd rhaid i chi gynnal gweithdrefnau iechyd, diogelwch a hylendid effeithiol yn eich gwaith.

Gan ddefnyddio cynhyrchion Lash FX, byddwch yn dysgu sut i ddewis a chymhwyso set lawn o estyniadau blew amrant, sut i ddarparu mewnlenwadau a thynnu blew amrant yn ddiogel ac yn effeithiol.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn dros un diwrnod gan roi sylw i agweddau damcaniaethol ac ymarferol.

Bydd asesiad hanner diwrnod ar ôl cwblhau chwe astudiaeth achos.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu darparu blew amrant unigol parhaol ar ôl cwblhau’r chwe astudiaeth achos a’r diwrnod asesu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr ddod i sesiwn arweiniad yng Nghanolfan Broadway.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo trwser du hyd llawn, esgidiau du caeedig gwastad a thop/tiwnig du plaen.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 30 May 2022 | Course Code: ZA1397 CR3 | Cost: £120

Level -   Mon   9.30am-4.30pm   1 day   Tycoch