Ffrangeg – Rhan-amser

Trosolwg o’r Cwrs

Stage 1

Mae’r cwrs wedi’i anelu at bobl a astudiodd yr iaith yn yr ysgol ac sydd am loywi eu gwybodaeth. Ar ôl adolygu 'sefyllfaoedd gwyliau' fel bwyta allan, gofyn am gyfarwyddiadau neu archebu llety, bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i wneud disgrifiadau, trafod eu hamdden a defnyddio amserau’r gorffennol a’r dyfodol.

Mae dwy sesiwn awr yn cael eu cynnal bob wythnos. Mae pob gwers yn cynnwys cymysgedd o weithgareddau darllen, gwrando a siarad. Weithiau byddwch chi'n gweithio ar eich pen eich hun, mewn parau neu mewn grwpiau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Ni cheir arholiad ond cewch eich asesu’n anffurfiol drwy gydol y cwrs.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.