Ffrangeg – Rhan-amser

Trosolwg o’r Cwrs

Stage 1

Mae’r cwrs wedi’i anelu at bobl a astudiodd yr iaith yn yr ysgol ac sydd am loywi eu gwybodaeth. Ar ôl adolygu 'sefyllfaoedd gwyliau' fel bwyta allan, gofyn am gyfarwyddiadau neu archebu llety, bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i wneud disgrifiadau, trafod eu hamdden a defnyddio amserau’r gorffennol a’r dyfodol.

Mae dwy sesiwn awr yn cael eu cynnal bob wythnos. Mae pob gwers yn cynnwys cymysgedd o weithgareddau darllen, gwrando a siarad. Weithiau byddwch chi'n gweithio ar eich pen eich hun, mewn parau neu mewn grwpiau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Ni cheir arholiad ond cewch eich asesu’n anffurfiol drwy gydol y cwrs.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 19 Jan 2023 | Course Code: ZA125 ETD2 | Cost: £225

Level -   Thursday   6.30 - 8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket