Golygu Fideo Digidol – Cyflwyniad i Dechnegau Golygu Sylfaenol

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs golygu fideo byr hwn yw datblygu sgiliau rhagarweiniol mewn golygu fideo gan ddefnyddio Adobe Premiere.

Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu dal cyfres o ddilyniannau fideo, golygu’r rhain gyda’i gilydd, ychwanegu sain, trawsgyweiriadau ac effeithiau ac yna allbynnu’ch fideo gorffenedig gan ddefnyddio fformatau ffeil ac opsiynau allbynnu addas. 

Dyma’r deilliannau dysgu:

 • Defnyddio caledwedd a meddalwedd fideo i ddal dilyniannau
 • 1.1 Nodi’r ddyfais fewnbynnu a’r meddalwedd cysylltiedig i’w defnyddio.
 • 1.2 Defnyddio dyfeisiau mewnbynnu a meddalwedd fideo gosodedig i gofnodi gwybodaeth i ateb anghenion.
 • 1.3 Nodi’r fformat ffeil a ddefnyddir gan y ddyfais fewnbynnu.
 • 1.4 Storio ac ad-alw dilyniannau gan ddefnyddio fformatau ffeil a osodwyd ymlaen llaw, yn unol â chanllawiau lleol a chonfensiynau os ydynt ar gael.
 • Defnyddio offer meddalwedd fideo i gyfuno a golygu dilyniannau
 • 2.1 Nodi’r meddalwedd golygu fideo i’w ddefnyddio ar gyfer y fformat ffeil.
 • 2.2 Torri a gludo dilyniannau byr i ateb anghenion.
 • 2.3 Cyfuno gwybodaeth o wahanol fathau neu o wahanol ffynonellau, yn unol ag unrhyw gyfyngiadau hawlfraint.
 • 2.4 Nodi cyfyngiadau hawlfraint ar ddefnyddio gwybodaeth pobl eraill.
 • Chwarae a chyflwyno dilyniannau fideo
 • 3.1 Nodi meddalwedd ailchwarae i’w ddefnyddio ar gyfer y dilyniant.
 • 3.2 Nodi’r ddyfais arddangos i’w defnyddio ar gyfer y dilyniant.
 • 3.3 Dewis a defnyddio cyfuniad priodol o feddalwedd a dyfais arddangos i ailchwarae dilyniannau fideo.
 • 3.4 Newid gosodiadau ailchwarae ac arddangos fel bod dilyniannau’n cael eu cyflwyno i ateb anghenion.

Diweddarwyd Chwefror 2019

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad sylfaenol ond dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â thechnegau dal fideo sylfaenol ac, yn ddelfrydol, dylent fod wedi defnyddio rhywfaint o feddalwedd golygu fideo yn y gorffennol.

Mae Adobe Premiere bellach yn feddalwedd golygu safon diwydiant a nod y cwrs hwn yw cyflwyno dysgwyr i’r cymhwysiad hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd offer meddalwedd fideo a thechnegau’n cael eu diffinio fel ‘rhagarweiniol’ oherwydd:

Bydd yr offer meddalwedd a’r swyddogaethau dan sylw yn cael eu diffinio ymlaen llaw neu’n cael eu defnyddio’n gyffredin.

Mae’r amrywiaeth o dechnegau mewnbynnu, trin ac allbynnu yn syml neu’n gyffredinol; a bydd y math o ddogfen a’r strwythur yn cael eu penderfynu ymlaen llaw neu byddant yn gyfarwydd.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai cyrsiau uwch gael eu cynnig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Coleg yn darparu camerâu fideo a meddalwedd golygu.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.