Gwasanaeth ar gyfer eich Cinio Gwadd

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau proffesiynol, a chewch lawer o dipiau ac awgrymiadau i’ch helpu i gynnal parti gwadd a pharatoi amdano megis paratoi’r bwrdd, dewis y llestri, cytleri, llieiniau a gwydrau cywir, a chael gafael ar addurniadau bwrdd, a fydd yn helpu i greu’r awyrgylch perffaith ar gyfer eich parti gwadd.

Yn ogystal, byddwch yn cynllunio ar gyfer bwydlen â thema a dysgu sut i fod y gwahoddwr perffaith hefyd.

Ychwanegwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Os ydych am ddysgu hanfodion cynllunio a chynnal parti cinio, dyma’r cwrs delfrydol i chi.

Dull Addysgu’r Cwrs

Arsylwi parhaus, hunanarfarnu ac adborth llafar. Nid yw’r cwrs hwn yn cynnwys asesiadau allanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Cyrsiau gwasanaeth arian / barista / coctêl anachrededig byr eraill neu gymwysterau VRQ gwasanaeth bwyd amser llawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Er na fyddwch yn gweini cwsmeriaid, bydd gofyn i chi wisgo crys du/blows ddu, trwser neu sgert ac esgidiau du di-lithr yn yr amgylchedd bwyty.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.