Gwneud Dillad Ffasiwn (CDP)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth a sgiliau gwneud dillad gan ddefnyddio patrwm. Byddwn ni’n rhoi arweiniad i chi ar ddewis patrwm, dewis ffabrig addas, torri’r patrwm allan a chreu dilledyn gorffenedig.

Bydd gennych fynediad i’n stiwdios a’n hoffer ffasiwn a thecstilau o’r radd flaenaf sy’n cynnwys torrwr laser, argraffydd tecstilau digidol a meddalwedd dylunio tecstilau.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad blaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth am dair awr yr wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr brynu eu ffabrig eu hunain ar gyfer y dillad maen nhw’n dymuno eu gwneud. Byddwn ni’n rhoi cyngor ar y cwrs.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 17 Jan 2023 | Course Code: VB081 PLB | Cost: £0

Level 2   Tuesday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Start Date: Tue 17 Jan 2023 | Course Code: VB081 ELB | Cost: £0

Level 2   Tuesday   5.30 - 8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn